Collection:Suoma guolit - Suomâ kyeleh

From TermWiki
Jump to: navigation, search


 • This collection has been sanctioned on this date: 2018/01/25 (YYYY/mm/dd)
 • There are 67 articles in this collectionSource Davvisámegiella Nuõrttsääʹmǩiõll Anarâškielâ Suomen kieli Svenska Norsk bokmål Latin
Luonddudieđa ja matematihkka:basttatnállu


Definition: [leksikon] [naturegate] [google govat] [jietnafiila]

Luonddudieđa ja matematihkka:báddeguolli


More info: [1] [leksikon]

Luonddudieđa ja matematihkka:dielkogazzareabbá


Definition: [govat]
More info: https://www.havochvatten.se/images/18.64f5b3211343cffddb280002532/1348912871276/signalkrafta-hane.jpg%0A

Luonddudieđa ja matematihkka:dolgeveaksi


More info: [2] [3]

 • faren (N)
  Sanctioned: true

Luonddudieđa ja matematihkka:dorski


Definition: govva jietna
Explanation: sátnelistu Nordlige folk fávllis neahttasiidu
More info: rutnot, smávvarutnogat, stuorarutnogat, stárra, stárret, stárredorski, stárrarutnot: unna dorskkáš, 20-40 cm, kysttorsk. Dárradorski, jaddi: ca 1 kg. taregjedd. Gilot: 3 kg rájes, torsk større enn gjedd. Rávastuvvan gilot, 3 kg. rájes. Málljar stortorsk.


More info: kartt jiõnn


More info: kove jienâ

 • torsk (N)
  Sanctioned: true

 • torsk (N)
  Sanctioned: true


Definition: torsk etter størrelse: rutnot, smávvarutnogat, stuorarutnogat, stárra, stárret, stárredorski, stárrarutnot: unna dorskkáš, 20-40 cm, kysttorsk. Dárradorski, jaddi: ca 1 kg. taregjedd. Gilot: 3 kg rájes, torsk større enn gjedd. Rávastuvvan gilot, málljar 3 kg. rájes. stortorsk.

Luonddudieđa ja matematihkka:durbi


Definition: [wikipedia]
More info: https://fiskejakt.org/farna-1236624494.jpg%0A

 • stam (N)
  Sanctioned: true

Luonddudieđa ja matematihkka:dápmot


Definition: govva jietna


More info: kartt jiõnn


More info: kove jienâ


Explanation: Dápmot er ørret generelt. Guvža er sjøørret og kan derfor ikke være artsnavn. Det finnes flere samiske navn på varianter som bekkeørret osv., men ifølge ADB er det bare en ørretart (med unntak av den innførte regnbueørreten.)
More info: G

Luonddudieđa ja matematihkka:finddar


Definition: \\ gč. guorbma, guorbmi \\ gč. botnit, finddar

Luonddudieđa ja matematihkka:geađgenilká


Definition: [googlegovat]

[wikipedia]

Luonddudieđa ja matematihkka:geađgenjoallu


Definition: [googlegovat]

[wikipedia]

Luonddudieđa ja matematihkka:geađgenoarsa


Definition: govva jietna


More info: kartt jiõnn


More info: kove jienâ


Explanation: Geađgenoarsa er et klart artsnavn, men gáddeveajet betyr strand-yngel og kan oppfattes som fiskeyngel generelt. Bør derfor ikke brukes som artsnavn.
More info: G

Luonddudieđa ja matematihkka:geađgeáhkabiddu


More info: F

Luonddudieđa ja matematihkka:girjeluossa

Luonddudieđa ja matematihkka:girjjattokko

Luonddudieđa ja matematihkka:guorbbat


Definition: govva jietna jietna jietna
More info: SSS: guorpmat:kampela (Tenoon nouseva) LpD: guorbmâk: Pleuronectes flesus (a species of flounder which goes up the river Tana) SDS: Flunder, Butt (Pleuronectes flesus)

SS: finddar kampela LpD: findâr Pleuronectes (flounder)


SDS: - - Flunder (Pleuronectes flesus) Kampela Platichthys flesus


More info: kartt jiõnn


More info: kove jienâ


More info: guorbmat:kampela /Tenoon nouseva)

Luonddudieđa ja matematihkka:guvgesseargge


Definition: [leksikon] [wikipedia] [google govat]

 • stäm (N)
  Sanctioned: true

Luonddudieđa ja matematihkka:gárggoáhkabiddu


Explanation: Artsdatabanken bruker steinsmett istedenfor steinulke
More info: N

Luonddudieđa ja matematihkka:hárri


Definition: govva jietna jietna


More info: karttjiõnn


More info: kove jienâ

 • harr (N)
  Sanctioned: true

 • harr (N)
  Sanctioned: true

Luonddudieđa ja matematihkka:hávga


Definition: govva jietna


More info: kartt jiõnn


More info: kove jienâ

Luonddudieđa ja matematihkka:johkanáhkkejaš


Definition: [wikipedia] [leksikon] [google govat]
Explanation: niøye lea jorbanjálmmat dahje náhkkeguolli davvisámegillii.

Luonddudieđa ja matematihkka:johkareabbá


Definition: Astacus astacus

Luonddudieđa ja matematihkka:johkarávdu


Explanation: Iflg. ADB er bekkerøye en egen art som bare finnes i Sør-Norge. Spørsmålet er om det samiske navnet dekker denne eller en variant av vanlig røye som lever i bekker nordpå.
More info: N

Luonddudieđa ja matematihkka:jávreluossa


Definition: Saimenlaxen är en lax som lever i sjön Saimens vattensystem i sydöstra Finland.
More info: https://sv.wikipedia.org/wiki/Saimenlax%0A


Definition: Salmo salar sebago

Luonddudieđa ja matematihkka:kárpa


Definition: [govva]

[wikipedia]

 • karp (N)
  Sanctioned: true

 • karpe (N)
  Sanctioned: true


Definition: Cyprinus carpio

Luonddudieđa ja matematihkka:luossa


Definition: govva jietna


More info: kartt jiõnn


More info: kove jienâ

 • lax (N)
  Sanctioned: true

 • laks (N)
  Sanctioned: true


More info: G

Luonddudieđa ja matematihkka:láttosilbaseargge


More info: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Moderlieschen.jpg/250px-Moderlieschen.jpg [leksikon]

Luonddudieđa ja matematihkka:maiva

 • nors (N)
  Sanctioned: true

Luonddudieđa ja matematihkka:miehkkeseargge


More info: [4] [naturegate]

Luonddudieđa ja matematihkka:mohtetokko


Definition: [wikipedia] [google govat] [leksikon]

Luonddudieđa ja matematihkka:njivlešuddi


Definition: [google govat]

[wikipedia]
More info: gjørs lea šuddi, gohččoduvvo maid snørrgjørs

 • gärs (N)
  Sanctioned: true

 • hork (N)
  Sanctioned: true


Definition: Gymnocephalus cernua [Gymnocephalus cernuus]

Luonddudieđa ja matematihkka:njáhka


Definition: govva jietna jietna


More info: kartt jiõnn jiõnn


More info: kove jienâ

 • lake (N)
  Sanctioned: true

 • lake (N)
  Sanctioned: true


More info: G

Luonddudieđa ja matematihkka:ovccebiikkat šilla


Definition: govva jietna


More info: kartt jiõnn


More info: kove jienâ jienâ


More info: F

Luonddudieđa ja matematihkka:pasuriseargge


Definition: [google govat] [wikipedia]

 • flire (N)
  Sanctioned: true


Definition: Abramis bjoerkna [Blicca bjoerkna]

Luonddudieđa ja matematihkka:peledčuovža


Definition: [google govat]

Luonddudieđa ja matematihkka:roabát


Definition: govva jietna jietna jietna
More info: máivi die Kleine Maräne (Coregonus albula)

SSS: roabát kääpiösiika, reeska, muikku LpD: roabak a kind of fresh-water herring SDS: - - die Kleine Maräne (Coregonus albula)

LpD: rǣvâs lake fish resembling the freshwater herring, but with larger eyes


More info: kartt jiõnn jiõnn


More info: kove jienâ


Explanation: Lagesild finnes i Finnmark bare i Sør-Varanger. Denne blir ofte forveksla med dvergsik, som er en underart av sik, og ingen egen art. Spørsmålet om de tre samiske navna vi har funnet er navn på lagesild eller på dvergsik. I alle fall roabát er oppgitt i (SN) som et navn for sik.
More info: F

Luonddudieđa ja matematihkka:rundierpmis

Luonddudieđa ja matematihkka:ránesrávdu


Definition: govva jietna


More info: kartt jiõnn


More info: kove jienâ


Definition: Salvelinus namaycush

Luonddudieđa ja matematihkka:rávdu


Definition: govva jietna


ruoksaseabbut čoavjji vuolde go mearrarávddut, gasibut, šlubbuseabbut. gč. skiidu


More info: kartt jiõnn


More info: kove jienâ

 • røye (N)
  Sanctioned: true


Explanation: Rávdu er røye generelt. Valas er sjørøye, og kan ikke brukes som artsnavn.
More info: G

Luonddudieđa ja matematihkka:seaktesearggáš


More info: [5]

Luonddudieđa ja matematihkka:seavnnját

 • id (N)
  Sanctioned: true
 • ort (N)
  Note: dial.
  Sanctioned: false

 • id (N)
  Sanctioned: false


More info: N

Luonddudieđa ja matematihkka:siilak


More info: SSS: sildi silli LpD: silˈde Clupea harengus (herring) SDS: - - Hering (Clupea harengus)

SSS: sallit silakka, silli LpD: sâlled Clupea harengus (herring) SDS: - - Hering (Clupea harengus)

silakka on itämeressä asuvan sillin alalaji, biologisesti ovat samaa lajia


Definition: Clupea harengus membras - Itämeressä elävä silakkalaji


Definition: Clupea harengus membras - Traditionellt har namnet strömming använts för sill fångad i större delen av Östersjön.
More info: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sill#Str.C3.B6mming%0A

 • sild (N)
  Sanctioned: true

Luonddudieđa ja matematihkka:silbaruvddán


More info: [6]

Luonddudieđa ja matematihkka:silbaseargge


More info: [7]

 • löja (N)
  Sanctioned: true

 • laue (N)
  Sanctioned: true

Luonddudieđa ja matematihkka:sivla


Explanation: šákša er ellers brukt om lodde
More info: F

Luonddudieđa ja matematihkka:sorva


More info: [8]

 • sarv (N)
  Sanctioned: true

Luonddudieđa ja matematihkka:spártofinddar


More info: [9]

Luonddudieđa ja matematihkka:steažžoseargge


Definition: [wikipedia] [google govat] [leksikon]
Explanation: brasmegras= devkesnjuovvi brasmegrasplanter = njuovvešattut brasmegress = šleancasuoidni

Luonddudieđa ja matematihkka:stuorraseargge


More info: [10]

 • asp (N)
  Sanctioned: true
 • stam (N)
  Sanctioned: true

 • asp (N)
  Sanctioned: true

Luonddudieđa ja matematihkka:suvddár

Luonddudieđa ja matematihkka:sággemalle


Explanation: Dása malle-bearrašii berrešii gávdnat vuohkkasit bearašnama.
More info: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Ictalurus_nebulosus_GLERL_1.jpg/250px-Ictalurus_nebulosus_GLERL_1.jpg [google govat]

... further results