Collection:Taaiđâ- já kulttuurteermah tuhhiithánnáá

From TermWiki
Jump to: navigation, search
  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 49 articles in this collectionSource Anarâškielâ Suomen kieli Davvisámegiella
Dáidda ja girjjálašvuohta:aforisma


Definition: "Aforismi eli ajatelma, mietelmä tai mietelause on tiiviissä ja lyhyessä muodossa lausuttu ajatus. Täsmällisemmin määriteltynä aforismi on ajatuksellisesti painokas sekä tiiviisti ja tyylikkäästi muotoiltu virke tai niiden kokonaisuus."
Explanation: https://fi.wikipedia.org/wiki/Aforismi


Definition: jurddus, viisodat; dahkki persovnnalaš oaidnu ja stiila earuha dan sátnevádjasis; omd. «Don galggat álo bissánastit ja geahččat maŋás vai dovddat duovdagiid, mat maŋábeallái báhcet.» (Biret Biera (Per Johnsen Varsi), Sámi Áigi nr. (46/1991.)

Dáidda ja girjjálašvuohta:bihtá namma

Dáidda ja girjjálašvuohta:bivttashábmen

Dáidda ja girjjálašvuohta:buohtastahttin


Definition: puotâstittiđ

Ekonomiija ja gávppašeapmi:buvtta


Definition: Sänitaiđâlii pargo puáđus.


Definition: buvtta, čálus

Dáidda ja girjjálašvuohta:cavgileaddji


Definition: henkilö, joka hiljaisella äänellä sanoo näyttelijöiden vuorosanat


Definition: olmmoš gii jaskes jienain dadjá neavttáriid vuorrosániid

Dáidda ja girjjálašvuohta:cavgileapmi


Definition: kuiskata, kuiskauspalvelu

Dáidda ja girjjálašvuohta:deaddogovva


Definition: painettu kuva
Explanation: Suomagielat definišuvnna gáldu http://www.suomisanakirja.fi/


Definition: govva mii lea ráhkaduvvon iešguđetgelágan deaddilanvugiin, omd. litografiija. deaddogovva lea badjedoaba
Explanation: Norgga beale Sámedikki siskkáldas sátnelisttus vižžojuvvon.
More info: GenOl: deaddogova IllOL: deaddogovvii IllMl: deaddogovaide

Dáidda ja girjjálašvuohta:dialoga

Dáidda ja girjjálašvuohta:dikta

Dáidda ja girjjálašvuohta:diktačálli

Dáidda ja girjjálašvuohta:dulkon

Dáidda ja girjjálašvuohta:duogášjienat


Definition: ääniefektit, joiden tarkoitus on tukea näytelmän tai kuunnelman illuusiota

Dáidda ja girjjálašvuohta:dárkkačállin


Definition: "Tarkekirjoitus eli foneettinen kirjoitus eli foneettinen transkriptio on kirjoitusjärjestelmä, jonka avulla puhetta voidaan esittää tieteellisen tarkasti ääntämyksenmukaisena tekstinä." (Wikipedia)

Dáidda ja girjjálašvuohta:giehtačálus

Dáidda ja girjjálašvuohta:giellagovva

Dáidda ja girjjálašvuohta:govasteapmi


Definition: govasteapmi - govasteapmái - govastemiide

Dáidda ja girjjálašvuohta:govvaráidu

Dáidda ja girjjálašvuohta:goziheaddji


Definition: (lat.), teatteriohjaaja, tekninen ja hallinnollinen avustaja elokuvan teossa tai radiossa

Dáidda ja girjjálašvuohta:heivehit bihttán


Definition: esittää draaman muodossa, työstää näyttämöä varten

Dáidda ja girjjálašvuohta:heivehit musihka


Definition: (musiikissa)

Dáidda ja girjjálašvuohta:heivehus

Dáidda ja girjjálašvuohta:herven

Dáidda ja girjjálašvuohta:hábmen

Dáidda ja girjjálašvuohta:ivdnenjuođahat

Dáidda ja girjjálašvuohta:jorggáldat

Dáidda ja girjjálašvuohta:jámba


Definition: runojalka


Definition: diktajuolgi, mas lea okta deattohis (oanehis) ja okta deaddo- (guhkes) stávval

Dáidda ja girjjálašvuohta:kulturárbi

Dáidda ja girjjálašvuohta:liekkadallan

Dáidda ja girjjálašvuohta:loahppašuokŋa


Definition: (gč. riibma) \\ loahppašuokŋa

Dáidda ja girjjálašvuohta:lohkkiidjoavku

Dáidda ja girjjálašvuohta:luomos garga


Definition: dikta lea luomosgarggat dalle go dat ii leat čadnojuvvon dihto mihttui, hápmái dahje rytmii (mihtilmas erenoamážit moderna lyrihkkii)

Dáidda ja girjjálašvuohta:luovosvuovttat


Definition: (ra.), hiuksilla peitetty huppu luonnollisten hiusten sijasta tai koristeena


Definition: vuovttat (pl.): vuokta - vuktii - vuovttaide

Dáidda ja girjjálašvuohta:láidesteaddji


Definition: (lat.), orkesterin musikaalinen johtaja, puheenjohtaja

Dáidda ja girjjálašvuohta:lávdedávvir


Definition: tarvikkeet, hyödykkeet, pakolliset esineet

Dáidda ja girjjálašvuohta:lávlunjoavku


Definition: (kr. Khoros, lat. chorus, oik. Piirileikki ja laulu), lauluyhtye, jossa jokaista ääntä laulaa usea henkilö

Dáidda ja girjjálašvuohta:mearkkašeapmi


Definition: (lat.), selitys, täydentävä kuvaus

Dáidda ja girjjálašvuohta:mielavuolli

Dáidda ja girjjálašvuohta:monologa


Definition: (kr.), Henkilö on yksin ja keskustelee itsensä kanssa, erityisesti vanhemmassa draamassa

Dáidda ja girjjálašvuohta:musihkkaheivehus

Dáidda ja girjjálašvuohta:oalgepersovdna

Dáidda ja girjjálašvuohta:prologa

Dáidda ja girjjálašvuohta:vuorrodajaldat

Dáidda ja girjjálašvuohta:áigedoaba


Definition: áigi áddejuvvo juogo kronologalažžan (johtá linjá mielde dego oarjemáilmmi jurddašeamis; historjjálaš áigeáddejupmi) dahje gierdun, spirálan (dáhpáhusat geardduhuvvojit dego omd. luonddu áššit: jagiáiggit, eallin/jápmin jna.; biologalaš áigeáddejupmi, mii lea dábáleamos luondduálbmogiid gaskkas)
More info: áigeipmárdus?

Dáidda ja girjjálašvuohta:čáhceivdnegovva


Definition: vesiväreillä tehty maalaus, vesivärityö, akvarelli
Explanation: Suomagielat definišuvnna gáldu http://www.suomisanakirja.fi/vesiv%C3%A4rimaalaus


Definition: govva mii lea njuhttojuvvon čáhceivnniiguin
Explanation: Norgga beale Sámedikki siskkáldas sátnelisttus vižžojuvvon. Definišuvnna gáldu http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP

Dáidda ja girjjálašvuohta:čájus


Definition: s sirkuksessa, teatterissa tai elokuvateatterissa, esitykohtauksisata koostuva näytelman osa
Explanation: Suomagielat definišuvnna gáldu https://fi.wiktionary.org/wiki/n%C3%A4yt%C3%B6s


Definition: teaterbihttá váldooassi
Explanation: Norggabeale Sámedikki siskkáldas jorgaleddjiid listtus vižžojuvvon. Definišuvnna gáldu ordnett.no.
More info: GenOl: čádjosa IllOl: čádjosii IllMl: čádjosiidda

Dáidda ja girjjálašvuohta:čájálmasmátki


Definition: (ra.), matlkustaa eri kaupunkeihin esiintymään yleisölle

Dáidda ja girjjálašvuohta:čáppagirjjálašvuohta


Definition: máinnasgirjjálašvuohta; gullá girjjálašvuođa váldošlájaide; dovdomearkan fiktiivavuohta (govahallanvuohta); juhkkojuvvo dábálaččat epihkkii, lyrihkkii ja drámái

Dáidda ja girjjálašvuohta:šuokŋadahkki


Definition: henkilö, joka tekee musiikkia
Explanation: säveltaiteilija, säveltäjä


Definition: olmmoš gii ráhkada musihka
Explanation: Norgga beale Sámedikki siskkáldas sátnelisttus vižžojuvvon.
More info: GenOl: šuokŋadahkki IllOl: šuokŋadahkkái IllMl: šuokŋadahkkiide