Collection:Taaiđâ- já kulttuurteermah tuhhiithánnáá

From TermWiki
Jump to: navigation, search
  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 49 articles in this collectionSource Anarâškielâ Suomen kieli Davvisámegiella
Dáidda ja girjjálašvuohta:aforisma


Definition: "Aforismi eli ajatelma, mietelmä tai mietelause on tiiviissä ja lyhyessä muodossa lausuttu ajatus. Täsmällisemmin määriteltynä aforismi on ajatuksellisesti painokas sekä tiiviisti ja tyylikkäästi muotoiltu virke tai niiden kokonaisuus."
Explanation: https://fi.wikipedia.org/wiki/Aforismi


Definition: jurddus, viisodat; dahkki persovnnalaš oaidnu ja stiila earuha dan sátnevádjasis; omd. «Don galggat álo bissánastit ja geahččat maŋás vai dovddat duovdagiid, mat maŋábeallái báhcet.» (Biret Biera (Per Johnsen Varsi), Sámi Áigi nr. (46/1991.)

Medisiidna:alitajunta


Definition: Alitajunnalla tarkoitetaan sellaista ihmismielen tiedonkäsittelyä, josta ihminen itse ei ole tietoinen. Hyvin suurta osaa ihmisen toiminnasta ohjaavat prosessit, joiden kaikkia vaiheita emme itse tiedosta. Sanaa alitajunta käytetään usein psykoanalyyttisessa kirjallisuudessa. Kognitiivisessa psykologiassa samoista ilmiöistä puhutaan yleensä esimerkiksi termillä tarkkaavuuden ulkopuolella tapahtuva tiedonkäsittely.

Dáidda ja girjjálašvuohta:bihtá namma

Dáidda ja girjjálašvuohta:bivttashábmen

Dáidda ja girjjálašvuohta:buohtastahttin


Definition: puotâstittiđ

Ekonomiija ja gávppašeapmi:buvtta


Definition: Sänitaiđâlii pargo puáđus.


Definition: buvtta, čálus

Dáidda ja girjjálašvuohta:cavgileaddji


Definition: henkilö, joka hiljaisella äänellä sanoo näyttelijöiden vuorosanat


Definition: olmmoš gii jaskes jienain dadjá neavttáriid vuorrosániid

Dáidda ja girjjálašvuohta:cavgileapmi


Definition: kuiskata, kuiskauspalvelu

Dáidda ja girjjálašvuohta:deaddogovva


Definition: painettu kuva
Explanation: Suomagielat definišuvnna gáldu http://www.suomisanakirja.fi/


Definition: govva mii lea ráhkaduvvon iešguđetgelágan deaddilanvugiin, omd. litografiija. deaddogovva lea badjedoaba
Explanation: Norgga beale Sámedikki siskkáldas sátnelisttus vižžojuvvon.
More info: GenOl: deaddogova IllOL: deaddogovvii IllMl: deaddogovaide

Dáidda ja girjjálašvuohta:dialoga

Dáidda ja girjjálašvuohta:dikta

Dáidda ja girjjálašvuohta:diktačálli

Dáidda ja girjjálašvuohta:dulkon

Dáidda ja girjjálašvuohta:duogášjienat


Definition: ääniefektit, joiden tarkoitus on tukea näytelmän tai kuunnelman illuusiota

Dáidda ja girjjálašvuohta:dárkkačállin


Definition: "Tarkekirjoitus eli foneettinen kirjoitus eli foneettinen transkriptio on kirjoitusjärjestelmä, jonka avulla puhetta voidaan esittää tieteellisen tarkasti ääntämyksenmukaisena tekstinä." (Wikipedia)

Dáidda ja girjjálašvuohta:giehtačálus

Dáidda ja girjjálašvuohta:giellagovva

Dáidda ja girjjálašvuohta:govasteapmi


Definition: govasteapmi - govasteapmái - govastemiide

Dáidda ja girjjálašvuohta:govvaráidu

Dáidda ja girjjálašvuohta:goziheaddji


Definition: (lat.), teatteriohjaaja, tekninen ja hallinnollinen avustaja elokuvan teossa tai radiossa

Dáidda ja girjjálašvuohta:heivehit bihttán


Definition: esittää draaman muodossa, työstää näyttämöä varten

Dáidda ja girjjálašvuohta:heivehit musihka


Definition: (musiikissa)

Dáidda ja girjjálašvuohta:heivehus

Dáidda ja girjjálašvuohta:herven

Dáidda ja girjjálašvuohta:hábmen

Dáidda ja girjjálašvuohta:ivdnenjuođahat

Dáidda ja girjjálašvuohta:jorggáldat

Dáidda ja girjjálašvuohta:jámba


Definition: runojalka


Definition: diktajuolgi, mas lea okta deattohis (oanehis) ja okta deaddo- (guhkes) stávval

Dáidda ja girjjálašvuohta:kulturárbi

Dáidda ja girjjálašvuohta:liekkadallan

Dáidda ja girjjálašvuohta:loahppašuokŋa


Definition: (gč. riibma) \\ loahppašuokŋa

Dáidda ja girjjálašvuohta:lohkkiidjoavku

Dáidda ja girjjálašvuohta:luomos garga


Definition: dikta lea luomosgarggat dalle go dat ii leat čadnojuvvon dihto mihttui, hápmái dahje rytmii (mihtilmas erenoamážit moderna lyrihkkii)

Dáidda ja girjjálašvuohta:luovosvuovttat


Definition: (ra.), hiuksilla peitetty huppu luonnollisten hiusten sijasta tai koristeena


Definition: vuovttat (pl.): vuokta - vuktii - vuovttaide

Dáidda ja girjjálašvuohta:láidesteaddji


Definition: (lat.), orkesterin musikaalinen johtaja, puheenjohtaja

Dáidda ja girjjálašvuohta:lávdedávvir


Definition: tarvikkeet, hyödykkeet, pakolliset esineet

Dáidda ja girjjálašvuohta:lávlunjoavku


Definition: (kr. Khoros, lat. chorus, oik. Piirileikki ja laulu), lauluyhtye, jossa jokaista ääntä laulaa usea henkilö

Dáidda ja girjjálašvuohta:mearkkašeapmi


Definition: (lat.), selitys, täydentävä kuvaus

Dáidda ja girjjálašvuohta:monologa


Definition: (kr.), Henkilö on yksin ja keskustelee itsensä kanssa, erityisesti vanhemmassa draamassa

Dáidda ja girjjálašvuohta:musihkkaheivehus

Dáidda ja girjjálašvuohta:oalgepersovdna

Dáidda ja girjjálašvuohta:prologa

Dáidda ja girjjálašvuohta:vuorrodajaldat

Dáidda ja girjjálašvuohta:áigedoaba


Definition: áigi áddejuvvo juogo kronologalažžan (johtá linjá mielde dego oarjemáilmmi jurddašeamis; historjjálaš áigeáddejupmi) dahje gierdun, spirálan (dáhpáhusat geardduhuvvojit dego omd. luonddu áššit: jagiáiggit, eallin/jápmin jna.; biologalaš áigeáddejupmi, mii lea dábáleamos luondduálbmogiid gaskkas)
More info: áigeipmárdus?

Dáidda ja girjjálašvuohta:čáhceivdnegovva


Definition: vesiväreillä tehty maalaus, vesivärityö, akvarelli
Explanation: Suomagielat definišuvnna gáldu http://www.suomisanakirja.fi/vesiv%C3%A4rimaalaus


Definition: govva mii lea njuhttojuvvon čáhceivnniiguin
Explanation: Norgga beale Sámedikki siskkáldas sátnelisttus vižžojuvvon. Definišuvnna gáldu http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP

Dáidda ja girjjálašvuohta:čájus


Definition: s sirkuksessa, teatterissa tai elokuvateatterissa, esitykohtauksisata koostuva näytelman osa
Explanation: Suomagielat definišuvnna gáldu https://fi.wiktionary.org/wiki/n%C3%A4yt%C3%B6s


Definition: teaterbihttá váldooassi
Explanation: Norggabeale Sámedikki siskkáldas jorgaleddjiid listtus vižžojuvvon. Definišuvnna gáldu ordnett.no.
More info: GenOl: čádjosa IllOl: čádjosii IllMl: čádjosiidda

Dáidda ja girjjálašvuohta:čájálmasmátki


Definition: (ra.), matlkustaa eri kaupunkeihin esiintymään yleisölle

Dáidda ja girjjálašvuohta:čáppagirjjálašvuohta


Definition: máinnasgirjjálašvuohta; gullá girjjálašvuođa váldošlájaide; dovdomearkan fiktiivavuohta (govahallanvuohta); juhkkojuvvo dábálaččat epihkkii, lyrihkkii ja drámái

Dáidda ja girjjálašvuohta:šuokŋadahkki


Definition: henkilö, joka tekee musiikkia
Explanation: säveltaiteilija, säveltäjä


Definition: olmmoš gii ráhkada musihka
Explanation: Norgga beale Sámedikki siskkáldas sátnelisttus vižžojuvvon.
More info: GenOl: šuokŋadahkki IllOl: šuokŋadahkkái IllMl: šuokŋadahkkiide