Collection:Tjåhkanibmáj Julevun 2018.9.25-26

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Dåhkkidum Julevsáme giellajuogostjåhkanimen Julevun, ragátmáno 25-26. biejve

  • This collection has been sanctioned on this date: 2018/09/26 (YYYY/mm/dd)
  • There are 8 articles in this collectionSource Julevsámegiella Svenska Norsk bokmål Latin
Medisiidna:bielljebuodusibme

  • øredott (N)
    Status: rare
    Sanctioned: false


Definition: plutselig få nedsatt hørsel (en liten stund) på grunn av ytre påvirkning
Explanation: (ha/få) dott(er) i ørene

Medisiidna:bielljebåhttså


Definition: rör­formig förbindelse mellan mellan­örat och svalgets översta del


Definition: Øretrompeten er en 3–4 cm lang kanal som forbinder mellomøret med nesesvelget
Explanation: Også kjent som: Eustachis rør (eustakiske rør), salpinx, tuba auditiva

Medisiidna:bielljegehtsulahka

Medisiidna:bielljegoabrre


Definition: öronmusslan är ytterörats synliga del med en stomme av elastiskt brosk som är klätt med hud. Öronmussla (concha auriculae), den del av ytterörat som ligger närmast hörselgången.


Definition: øremuslingen er en hudkledd brusktrakt rundt øregangsåpningen; øreblad


Definition: concha auriculae

Medisiidna:bielljerájgge


Definition: inre del av ytter­örat mellan öron­musslan och trum­hinnan


Definition: betegnelse på både et ytre rør og en indre åpning i øret

Medisiidna:bielljetsuodtsa


Definition: Trumhinnan är en lätt buktig hinna i örat som fungerar som spänt trumskinn på en trumma. När den träffas av ljud­vågor vibrerar hinnan och skickar ”takten” till innerörat och hjärnan.


Definition: Trommehinne er en tynn membran mellom det ytre øret og mellomøret som settes i bevegelse av vibrasjoner fra lydbølger som kommer inn gjennom den ytre øregangen fra luften.

Medisiidna:gasskabiellje


Definition: mellanörat är ett rum mellan ytterörat och innerörat


Definition: en del av øret som ligger mellom trommehinnen og det indre øret

Medisiidna:gullodákte


Definition: gullodáktáj gullu gålmmå smáv dávtátja; "malleus", "incus" ja "stapes" (lat.)


Definition: ben i mellan­örat som fort­plantar trum­hinnans vibrationer till det inre av örat om hammaren, städet och stig­bygeln (Hörselbenskedjan).


Definition: Hørselbenenet består av tre små knokler i mellomøret; Hammeren (lat. malleus, som betyr hammer og slegge), Ambolten (incus) og stigbøylen (stapes). Når trommehinnen vibrerer, overføres vibrasjonene via hammeren til ambolten og videre til stigbøylen som overfører signalene til det indre øret gjennom en rent mekanisk overføring.