Collection:Vuõiggâdvuõttsannõs

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Primmum nuõrttsääʹm ǩiõlljuâǥǥtõõzz såbbrest 26.9.2018.

  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 181 articles in this collectionSource Suomen kieli Nuõrttsää’mǩiõll
Juridihkka:Alimus riekti

Juridihkka:Arkiivstrooiʹtel

Juridihkka:Euroopp tällõsvuʹvdd

Juridihkka:Finanssvuåppmõš

Servodatdieđa:Heʹlssen, Turku da Lappi universiteeʹtti vuõiggâdvuõtt-tiõđla tiõđkååʹdd

Juridihkka:Jååttlõõǥǥ staanvuõttkoontâr

Juridihkka:Konkurssäʹššoummu koontâr

Juridihkka:Lakisanat 2003 2210


Definition: yleinen alioikeus, vastaa entisiä kihlakunnanoikeutta ja raastuvanaoikeutta

Juridihkka:Lappi suudvuõiǥâs

Juridihkka:Lääʹddjânnam šiilkõõskõs

Juridihkka:Mäddmetteemstrooiʹtel

Juridihkka:Narodrekisterkõõskõs

Juridihkka:Pateʹntt- da rekisterhalltõs

Juridihkka:Peälštõsviõǥǥ

Juridihkka:Piiđvaaldâšm

Juridihkka:Raajjväärdtõkstrooiʹtel

Juridihkka:Reäʹǩǩõs-seuʹrrjõs-strooiʹtel

Servodatdieđa:Riikk tällõs- da tuâjjlažkåʹddvaaldâšm kääzzkâʹsttemkõõskõs

Juridihkka:Riikk-koontâr

Juridihkka:Saaǥǥtemkoontâr

Juridihkka:Sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj lååʹpp- da vuåppâmkoontâr

Juridihkka:TJ-koontâr

Juridihkka:Taalkâs-sueʹrj staanvuõtt- da oouʹdeemkõõskõs

Juridihkka:Tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjam strooiʹtel

Juridihkka:Tuâjteʹmesvuõttååsktõsfondd

Juridihkka:Tuâll

Servodatdieđa:Veärraunnsistaanvuõttkoontâr

Juridihkka:Virallinen lehti -lõstt

Juridihkka:Vuõiggâdvuõttrekisterkõõskõs

Juridihkka:aalǥted

Juridihkka:aalǥtemšiõttâlm

Juridihkka:aalǥtummuš

Juridihkka:almmjallaš teâttsuõjjasetõs

Juridihkka:arkiivraajjâmplaan

Juridihkka:boles

Juridihkka:cisttmiârkk

Servodatdieđa:di jeeʹres vaʹstteei

Juridihkka:duopmár


Definition: vrt. alioikeustuomari, hallintotuomari, herastuomari, kiinteistötuomari, käräjätuomari, maallikkotuomari, maaoikeustuomari, päätuomari, rangaistusmääräystuomari, sotatuomari, tutkintatuomari, vakuutustuomari, varatuomari, vesioikeustuomari, vesiylioikeustuomari, virkatuomari

Juridihkka:duõmmkapituul

Servodatdieđa:dáhkádusfitnodat

Juridihkka:eeʹttiǩ-kååʹdd vuõiggâdvuõttäʹššooumaž

Juridihkka:eeʹttiǩ-kåʹdd

Juridihkka:huåvv-vuõiǥâs

Juridihkka:jiõk pââʹst läkka

Servodatdieđa:joođ

Juridihkka:joođvuåppmõš

Juridihkka:juâǥǥas

Juridihkka:juâǥǥtõõllâd

Juridihkka:kameravuåppmõš

Juridihkka:koontâr

... further results