Collection:artsdata-fisk10

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Guovdageainnu Meahcceguovddáža ovdaprošeakta lea dahkamin šaddo- ja eallilisttuid Artsdatabanken ovdas.

Kilder brukt til denne lista:

(Bøkene med feit skrift er hovedkilder til henholdsvis saltvanns- og ferskvannsfisk)

 • Gaup, Nils Ole: Davvi mearaid ja čázádagaid guolit ja njiččehasat. Čálliid Lágádus 2010.
 • Lukkari, Heikkiarmas: Sáivačázi guolit. Leavvedolgi 1/2 - 2001.
 • Anderson, Myrdene: Saami ethnoetnology
 • Meronbloggen – Mearasámi diehtoguovddáš http.//meron.no (Meron)
 • Nielsen, Konrad: Lappisk ordbok 1-5.
 • Norsk-Samisk ordbok. Davvi Girji 2000 (NS)
 • Sámedikki dieđáhus guolásteami birra ealáhussan ja kultuvran riddo- ja vuotnaguovlluin. 2004 (SD)
 • Wikipedia (WP)

Forkortingene i kolonna «Hvor»:

 • G – Registrert i Guovdageaidnu
 • F – Ikke registrert i Guovdageaidnu, men ellers i Finnmark
 • N– Ikke registrert i Finnmark, men ellers i Norge

Vi er klar over at mange av artene er ufullstendig registrert. Dersom du kjenner til observasjoner av disse i Guovdageaidnu eller i Finnmark, der vi har skrevet at de ikke er der, tar vi gjerne mot melding om det.

Merknadene er skrevet med tanke på å kunne leses av folk uten kjennskap til samisk språk, og kan derfor noen ganger virke unødige for dem som kan samisk. Kategorija:Ii dohkkehuvvon

 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 59 articles in this collectionSource Davvisámegiella Suomen kieli Norsk bokmål Svenska Latin Julevsámegiella
Luonddudieđa ja matematihkka:alitbuovla


More info: F

Luonddudieđa ja matematihkka:bišáŋki, stákkoš


More info: F

Luonddudieđa ja matematihkka:boavllat


More info: F

Luonddudieđa ja matematihkka:bálddis


Definition: govva jietna


More info: F

Luonddudieđa ja matematihkka:deabbošilla


More info: N

Luonddudieđa ja matematihkka:dikkilbotnet


More info: F

Luonddudieđa ja matematihkka:dorski


Definition: govva jietna
Explanation: sátnelistu Nordlige folk fávllis neahttasiidu
More info: rutnot, smávvarutnogat, stuorarutnogat, stárra, stárret, stárredorski, stárrarutnot: unna dorskkáš, 20-40 cm, kysttorsk. Dárradorski, jaddi: ca 1 kg. taregjedd. Gilot: 3 kg rájes, torsk større enn gjedd. Rávastuvvan gilot, 3 kg. rájes. Málljar stortorsk.

 • torsk (N)
  Sanctioned: true


Definition: torsk etter størrelse: rutnot, smávvarutnogat, stuorarutnogat, stárra, stárret, stárredorski, stárrarutnot: unna dorskkáš, 20-40 cm, kysttorsk. Dárradorski, jaddi: ca 1 kg. taregjedd. Gilot: 3 kg rájes, torsk større enn gjedd. Rávastuvvan gilot, málljar 3 kg. rájes. stortorsk.

 • torsk (N)
  Sanctioned: true

Luonddudieđa ja matematihkka:duorši


More info: F

Luonddudieđa ja matematihkka:dutnaguolli


More info: F

Luonddudieđa ja matematihkka:dápmot


Definition: govva jietna


Explanation: Dápmot er ørret generelt. Guvža er sjøørret og kan derfor ikke være artsnavn. Det finnes flere samiske navn på varianter som bekkeørret osv., men ifølge ADB er det bare en ørretart (med unntak av den innførte regnbueørreten.)
More info: G

Luonddudieđa ja matematihkka:finddar


Definition: \\ gč. guorbma, guorbmi \\ gč. botnit, finddar

Luonddudieđa ja matematihkka:geađgenoarsa


Definition: govva jietna


Explanation: Geađgenoarsa er et klart artsnavn, men gáddeveajet betyr strand-yngel og kan oppfattes som fiskeyngel generelt. Bør derfor ikke brukes som artsnavn.
More info: G

Luonddudieđa ja matematihkka:geađgestáinnir


More info: F

Luonddudieđa ja matematihkka:geađgeáhkabiddu


More info: F

Luonddudieđa ja matematihkka:girjeluossa

Luonddudieđa ja matematihkka:girjeluossa 1


Explanation: Er virkelig ikke regnbueørret av samme slekt som vanlig ørret?
More info: G

Luonddudieđa ja matematihkka:guorbbat


Definition: govva jietna jietna jietna
More info: SSS: guorpmat:kampela (Tenoon nouseva) LpD: guorbmâk: Pleuronectes flesus (a species of flounder which goes up the river Tana) SDS: Flunder, Butt (Pleuronectes flesus)

SS: finddar kampela LpD: findâr Pleuronectes (flounder)


SDS: - - Flunder (Pleuronectes flesus) Kampela Platichthys flesus


More info: guorbmat:kampela /Tenoon nouseva)

Luonddudieđa ja matematihkka:gusavuoifinddar


Explanation: Golnit er brukt som fellesnavn for alle flyndrer (MA)
More info: F

Luonddudieđa ja matematihkka:guvgesseargge


Definition: [leksikon] [wikipedia] [google govat]

 • stäm (N)
  Sanctioned: true

Luonddudieđa ja matematihkka:guvžá


More info: F

Luonddudieđa ja matematihkka:gárggoáhkabiddu


Explanation: Artsdatabanken bruker steinsmett istedenfor steinulke
More info: N

Luonddudieđa ja matematihkka:hoahkka


More info: F

Luonddudieđa ja matematihkka:háhká

 • uer (N)
  Sanctioned: false


More info: F

Luonddudieđa ja matematihkka:hámmir


More info: N

Luonddudieđa ja matematihkka:hárri


Definition: govva jietna jietna

 • harr (N)
  Sanctioned: true

 • harr (N)
  Sanctioned: true

Luonddudieđa ja matematihkka:hávga


Definition: govva jietna

Luonddudieđa ja matematihkka:johkarávdu


Explanation: Iflg. ADB er bekkerøye en egen art som bare finnes i Sør-Norge. Spørsmålet er om det samiske navnet dekker denne eller en variant av vanlig røye som lever i bekker nordpå.
More info: N

Luonddudieđa ja matematihkka:juksu

 • hyse (N)
  Sanctioned: false
 • kolje (N)
  Sanctioned: false


More info: F

 • kolja (N)
  Sanctioned: false

Luonddudieđa ja matematihkka:lesset


More info: F

Luonddudieđa ja matematihkka:liirodorski

 • lyr (N)
  Sanctioned: false


More info: F

Luonddudieđa ja matematihkka:loahkka 1


More info: F

 • lubb (N)
  Sanctioned: false

Luonddudieđa ja matematihkka:loddu

 • lodde (N)
  Sanctioned: false


More info: F

 • lodda (N)
  Sanctioned: false

Luonddudieđa ja matematihkka:luossa


Definition: govva jietna

 • laks (N)
  Sanctioned: true


More info: G

 • lax (N)
  Sanctioned: true

Luonddudieđa ja matematihkka:lággu

 • lange (N)
  Sanctioned: false


More info: F

Luonddudieđa ja matematihkka:makrealla

Luonddudieđa ja matematihkka:njáhka


Definition: govva jietna jietna

 • lake (N)
  Sanctioned: true


More info: G

 • lake (N)
  Sanctioned: true

Luonddudieđa ja matematihkka:ovccebiikkat šilla


Definition: govva jietna


More info: F

Luonddudieđa ja matematihkka:roabát


Definition: govva jietna jietna jietna
More info: máivi die Kleine Maräne (Coregonus albula)

SSS: roabát kääpiösiika, reeska, muikku LpD: roabak a kind of fresh-water herring SDS: - - die Kleine Maräne (Coregonus albula)

LpD: rǣvâs lake fish resembling the freshwater herring, but with larger eyes


Explanation: Lagesild finnes i Finnmark bare i Sør-Varanger. Denne blir ofte forveksla med dvergsik, som er en underart av sik, og ingen egen art. Spørsmålet om de tre samiske navna vi har funnet er navn på lagesild eller på dvergsik. I alle fall roabát er oppgitt i (SN) som et navn for sik.
More info: F

Luonddudieđa ja matematihkka:rundierpmis

Luonddudieđa ja matematihkka:rávdu


Definition: govva jietna


ruoksaseabbut čoavjji vuolde go mearrarávddut, gasibut, šlubbuseabbut. gč. skiidu

 • røye (N)
  Sanctioned: true


Explanation: Rávdu er røye generelt. Valas er sjørøye, og kan ikke brukes som artsnavn.
More info: G

Luonddudieđa ja matematihkka:seavnnját

 • id (N)
  Sanctioned: false


More info: N

 • id (N)
  Sanctioned: true
 • ort (N)
  Note: dial.
  Sanctioned: false

Luonddudieđa ja matematihkka:sildi

 • sild (N)
  Sanctioned: true


More info: F

 • sill (N)
  Sanctioned: false

Luonddudieđa ja matematihkka:sivla


Explanation: šákša er ellers brukt om lodde
More info: F

Luonddudieđa ja matematihkka:skáhttu

 • skate (N)
  Sanctioned: false


More info: F

 • rocka (N)
  Sanctioned: false

Luonddudieđa ja matematihkka:stáidnár


Explanation: Her er trolig brukt både buovla og stáinnir om alle artene i forskjellige dialekter.
More info: F

Luonddudieđa ja matematihkka:sáidi 1

 • sei (N)
  Sanctioned: false


More info: F

 • sej (N)
  Sanctioned: false

Luonddudieđa ja matematihkka:sáttofinddar


More info: F

Luonddudieđa ja matematihkka:särki


Definition: govva jietna

 • mort (N)
  Sanctioned: true


More info: N

 • mört (N)
  Sanctioned: true

Luonddudieđa ja matematihkka:vuoskku


Definition: govva jietna jietna

 • abbor (N)
  Sanctioned: true


Definition: Perca fluviatilis, benfiskart i åborfamilien. Lett kjennelig på de to ryggfinnene der den fremste har piggstråler, ved flere mørke tverrbånd, ved gulaktige brystfinner og røde bukfinner.

Luonddudieđa ja matematihkka:ággaras

 • ål (N)
  Sanctioned: true

 • ål (N)
  Sanctioned: true

... further results