Collection:batnediksuntearpmat godkjent sgl 2011

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Import of https://victorio.uit.no/langtech/trunk/words/terms/from_GG/orig/sme/sgl_dohkkehuvvon_listtut/batnediksuntearpmat_godkjent_sgl_2011.xlsx


 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 36 articles in this collectionSource Davvisámegiella Norsk bokmål
Medisiidna:aldna-/algŋaravda

Medisiidna:algŋavuolši


Definition: Ruvssodan ja bohtanan aldna/algŋa bátnedurdaga geažil


Definition: Rødt og hovent tannkjøtt som skyldes bakteriebelegg som blir liggende på tannflaten

Medisiidna:badjeoalul

 • kjeve (N)
  Sanctioned: true
Medisiidna:borri


Definition: Sáhpis lea nu ollu suvri mii borrá bátnegara


Definition: Juice inneholder mye syre som etser på emaljen

Medisiidna:bátnebeassandávda


Definition: Bátnemáddagis čiekŋalis gaskkat mat bistevaš áigái vahágahttet álŋŋaid; bánit luovvanit ja oaluldákti geanohuvvá


Definition: Dype lommer langs tannroten som fører til at betennelsen gir varig skade; tenner løsner og reduksjon av kjeveben.

Medisiidna:bátnedeavdda


Definition: Jos šaddá ráigi nu stuoris ahte lea gitta sievssa rádjai, de ferte deavdit bátnedeavdagiin


Definition: Hvis et hull blir så stort at det rekker helt inn til pulpa, må tannen som regel rotfylles

Medisiidna:bátnedikšobargit

Medisiidna:bátnedikšu


Definition: Norggas lea buorre bátnedikšu


Definition: Det er god tannhelse i Norge

Medisiidna:bátnedivvun


Definition: Lea dehálaš divvut bániid


Definition: Det er viktig å reparere tennene

Medisiidna:bátnedurdda


Definition: Bátnedurdda lea bákteria-ja minerál čoagganepmi bániin


Definition: Tannstein er forkalket bakteriebelegg og mineraler som sitter fast på tennene.

Medisiidna:bátnedárkkisteapmi


Definition: Bátnedivššohagat doaimmahit bátnedárkkisteami


Definition: Tannklinikkene utfører tannhelsekontroll

Medisiidna:bátnegollan


Definition: Bátnegollan mearkkaša ahte bátni mieská suvrás geažil bákteriijaid váikkotkeahttá.


Definition: Erosjon - når tenner tæres bort (syreskade) Erosjon defineres som tap av tannsubstans gjennom kjemisk påvirkning uten involvering av bakterier

Medisiidna:bátnejiekkaldeapmi


Definition: Bátnejiekkaldeapmi

 • ising (N)
  Sanctioned: true


Definition: Ising i tennene

Medisiidna:bátneklinihkka

Medisiidna:bátnemieskan


Definition: Bánit leat mieskan


Definition: Tennen har råtnet. Råtne: mieskat

Medisiidna:bátnemáddaga olggoš

Medisiidna:bátnemáttasemeanta


Definition: Bátnemáttasementa lea garragođus bátnemáddaga birra ja das lea eanaš hydroksylapatihtta.


Definition: Rotsement er hardvev som omgir roten og består hovedsaklig av hydroksylapatitt

Medisiidna:bátneravda


Definition: Asehis ja laiganaddan bátneravda muitála ahte bátni ii leat dearvvas


Definition: Første tegn til skade er ofte en tynn og flisete skjærekant:

Medisiidna:caggat njálmmi

 • gape (V)
  Sanctioned: true
Medisiidna:ciskat


Definition: Ciskan alŋŋat


Definition: Tannkjøttet var sprukket

Medisiidna:dahkubátni


Definition: Bátneimplántahta lea goansta bátneroahtas masa gidde porselenas dahkkojuvvon bátnegierraga dahje šaldebáni


Definition: Et tannimplantat er en kunstig tannrot, som fungerer som feste for porselenskrone eller bro

Medisiidna:geallanávnnas


Definition: Bátnegealas mas lea olu geallanávnnas


Definition: Tannkrem med mye slipemiddel:

Medisiidna:goikan

Medisiidna:gálkaluvvat


Definition: Bánit sáhttet gálkaluvvat jos lea olu bátnedurdda


Definition: Tennene kan bli forkalket av mye tannstein

Medisiidna:hávvevuoiddas

Medisiidna:jiekkaldit


Definition: Bánit jiekkaldit

 • ise (V)
  Sanctioned: true


Definition: Tennene iser

Medisiidna:laigebánit


Definition: Šaddet smávva laigebánit mat jiekkaldit


Definition: Tennene blir små, flisete og iser lett

Medisiidna:neutraliseret


Definition: Definišuvdna: neutraliseret váikkuhusa, fámuhuhttit váikkuhusaid


Definition: Definisjon av nøytralisere: gjøre nøyral motvirke, oppheve virkningene

Medisiidna:njálbmegoikan


Definition: Muhtun dávddat dahket ahte njálbmi goiká


Definition: Njálbmi goiká. Noen sykdommer kan gi munntörrhet

Medisiidna:njálbmespeajal

Medisiidna:norgga bátneválbmu

Medisiidna:olggoš


Definition: tannoverflate


Definition: bátneolggoš

Medisiidna:pH-árvu

Medisiidna:ruohtis


Definition: Bátnedurdda lea rušas, rumšu dahje ruohtis.

 • ru (N)
  Sanctioned: true


Definition: Tannstein har ru overflate

Medisiidna:soallut


Definition: Bátnedoavttir soallu bániid

 • pirke (V)
  Sanctioned: true


Definition: Tannlegen pirker i tennene:

Medisiidna:čolgabuvttadus