Collection:juridihkalas tearbmalistu 2011-seg

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Import of https://victorio.uit.no/langtech/trunk/words/terms/from_GG/orig/sme/sgl_dohkkehuvvon_listtut/jurdihkalas_tearbmalistu_2011-seg.xlsx

 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 1511 articles in this collectionSource Davvisámegiella Norsk bokmål Suomen kieli
Juridihkka:Lakisanat 2003 3786

Juridihkka:addit diehttevassii


Definition: Forelegge for partene: addit diehttevassii oasehasaide.

Juridihkka:adgang


Definition: Adgang til å treffe bestemmelse : lohpi dahkat mearrádusa.

Juridihkka:advokáhttafámohas


Definition: Advokatfullmektig kan opptre som advokat: advokáhttafámohas sáhttá loaidat advokáhttan.


Definition: jurist som er tilknyttet en advokat og kan opptre for denne i retten (JL)


Explanation: tuomioistuinharjoittelu/tuomiosituinharjoittelija?
More info: hovioikeudenauskultantti ks. auskultoida, notaari, varatuomari sa hoavvariekteauskultánta, hoavvarievtti auskultánta, sv hovrättsauskultant –en, no advokatfullmektig

Juridihkka:agivuloš


Definition: Mindreårig part: agivuloš oasehas.


Definition: person som ikke har fylt 18 år (JL)


Definition: "Alaikäinen on ihminen, joka ei ole täyttänyt täysivaltaiselta henkilöltä edellytettyä ikää. Suomen lainsäädännön mukaan henkilö katsotaan täysivaltaiseksi hänen täytettyään 18 vuotta, ellei hän ole holhouksen alainen."
Explanation: Wikipedia: https://fi.wikipedia.org/wiki/Alaik%C3%A4inen Kielitoimiston sanakirja: http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?ListWord

Juridihkka:aiddasteapmi


Definition: Aiddastit vahága (KN).
Explanation: Avverging blir vanskeliggjort: aiddosteapmi váttásmahttojuvvo.

Juridihkka:aiddostahttin


Definition: Presiseringer som følger av femte ledd: aiddostahttimat, mat čuvvot viđát lađđasa.


Definition: 1 det å presisere 2 mer presis formulering (BO)

Juridihkka:aidduhit


Definition: Utgiftene skal spesifiseres: golut galget aidduhuvvot.


Definition: angi i detalj, regne opp i enkeltheter (BO)

Juridihkka:aiheuttaa


Explanation: Dagahuvvon ráŋggáštahtti daguin.

 • volde (V)
  Sanctioned: false


Explanation: Voldt ved en straffbar handling.

Juridihkka:aivve


Definition: Utelukkende til vern: aivve suddjemii.


Definition: bare (BO)

Juridihkka:aktoráhtta


Definition: Utføre aktoratet: doaimmahit aktoráhta.


Explanation: aktoratet?
More info: syyttäjä vrt. kihlakunnansyyttäjä, nimismies, lääninsyyttäjä, piirisyyttäjä, valtakunnansyyttäjä, valtionsyyttäjä, yleinen syyttäjä sa alaguoddi, sivahalli, áššáskuhtti, sv åklagare –n, no anklager -en, aktor -en

Juridihkka:albmadeapmi


Definition: To ukers varsel: guovtte vahkku albmadeapmi.

Juridihkka:albmadit


Definition: Han skal varsles: sutnje galgá albmaduvvo .


Definition: gi beskjed (til) (BO)

Juridihkka:alimusriekteduopmár


Definition: Krav til høyesterettsdommer: alimusriekteduopmárii gáibádus.

Juridihkka:alimusriekteášši


Definition: Stemmegivning i høyesterettssak: jienasteapmi alimusriekteáššis.

Juridihkka:alistaa


Definition: Bli underlagt forbud: gildosii vuollástuvvot.

Juridihkka:alistaa 1


Definition: Kan underkastes kroppslig undersøkelse : sáhttá vuollástit rumašlaš iskkadeapmái.

Juridihkka:almmolaš


Definition: Under offentlig skifte:almmolaš? juogus.


Definition: 1 som alle har adgang til, for åpne dører 2 som har med stat og kommune (hele samfunnet) å gjøre 3 som angår alle (BO)

Juridihkka:almmolaš 1


Definition: Allmennhetens innsynsrett: almmolaš oahpásmuvvan-vuoigatvuohta


Definition: publikum, offentligheten (BO)

Juridihkka:almmolaš eiseváldi


Definition: Offentlig myndighet: almmolaš eiseváldi.

Juridihkka:almmuhit

Juridihkka:almmus

Juridihkka:almmusriekti

Juridihkka:almmusvuohta


Definition: Offentlighet vanskeliggjør: almmusvuohta váttásmahttá.


Definition: publikum, allmennheten, samfunnet (BO)

Juridihkka:ankende


Definition: Den ankende part: guoddaleaddji oasehas

Juridihkka:anlegge


Definition: Anlegge en sak: čuoččaldahttit ášši


Definition: Anlegge sak. Gå til sak. Reise sak.


Explanation: kantaa vrt. kannella, syyttää, nostaa syyte, valittaa sa čuoččáldahttit ášši, sv bära
More info: áššečuoččáldahttin- kanne-

Juridihkka:anlegge sak


Definition: Anlegge sak. Gå til sak. Reise sak.

Juridihkka:anonyma


Definition: Anonym vitneførsel: anonyma vihtanloaiddastahttin.

Juridihkka:arvat eanetlohku


Definition: Geahča “eanetlohku”.

Juridihkka:atnit


Definition: Betraktes som selvstendige parter: adnojuvvojit iehčanas oasehassan.

Juridihkka:atnit 1


Definition: Anse som en forliksklage: atnit soabatráđđái vuoinnádussan

 • anse (V)
  Sanctioned: true

Juridihkka:atnit seammadásis


Definition: Likestille med forklaringer: atnit seammadásis oktan čilgehusaiguin.

Juridihkka:autoriset


Definition: guđet leat erenoamážit autorisejuvvon.


Definition: Personer som er særskilt autorisert

Juridihkka:avkrefte


Definition: Avkrefte mistanke: hilgut váruhusa.

Juridihkka:avkreftelse


Definition: Avkreftelse av mistanke: váruhusa hilgun.

Juridihkka:avstemning


Definition: Ta del i en avstemning: searvat jienasteapmái.


Definition: votering (BO)

Servodatdieđa:avtale 1


Definition: goappatbealat lohpádus, soahpamuš juogamas; vrd. šiehtadus


Definition: gjensidig løfte, enighet om noe; jf. kontrakt

Juridihkka:avvikende


Definition: Avvikende avgjørelse: spiehkasteaddji mearrádus.

Juridihkka:ađaheapmi


Definition: Ahta: verdiløs (KN).
Explanation: Sak av bagatellmessig art: áđahis ášši.


More info: mitätön vrt. pätemätön sa fámuheapme, árvvuheapmi, sv ogiltig, no ugyldig

Juridihkka:badjebajit eiseváldi


Definition: Betrakte som overøvrighet : adnojuvvot badjebajit eiseváldin.

Juridihkka:badjedoaba: doaibmavádjit


Definition: Geahča "funksjonshemmet".
Explanation: vai fysalaččatdoaibmavádjit?


Definition: Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa

Juridihkka:badji


Definition: Bestemt tidsrom : dihto badjái.

Juridihkka:bagadus


Definition: Nærmere beskrivelse: dárkilat bagadus.

Juridihkka:bahás


Definition: Graverende forhold: bahás dilálašvuođat.

Juridihkka:baijit soahteadvokáhtta

Juridihkka:bajit


Definition: Overordnet domstol: bajit duopmostuollu.

Juridihkka:bajit 1

Juridihkka:bajitváldegoddi


Definition: Forkynne for overformynderiet: gulahit bajitváldegoddái.


Definition: offentlig organ som forvalter umyndiges midler, oppnevner verger m.m. (JL)


Explanation: huoltaja? edunvalvoja?

Juridihkka:bajášdoaibma


Definition: Være kvalifisert for vervet: leat máhttádan dan bajášdoibmii.

 • verv (N)
  Sanctioned: true

Medisiidna:ballát


Definition: ballat - balan - ballen
Explanation: ballát - ballán - ballájin

 • redd (V)
  Sanctioned: true


Definition: være redd, engste seg, grue (for) (BO) Jur.: Frykte at kunnskapen brukes: ballat ahte máhttu adno.
Explanation: (bli redd)- ballát

... further results