Collection:kielâjuávus 3/2014

From TermWiki
Jump to: navigation, search


  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 28 articles in this collectionSource Suomen kieli Anarâškielâ Åarjelhsaemien Julevsámegiella Julevsámegiella Nuõrttsääʹmǩiõll Davvisámegiella
Beaivválaš giella:eksoottinen


Definition: eksoottinen kauko-, etelämainen; outoudessaan viehättävä, epätavallinen. Eksoottinen maa. Eksoottinen hedelmä. Eksoottinen kaunotar.

Servodatdieđa:goanstafiiber

Juridihkka:hallinto-oikeus


Definition: oikeudenala

Juridihkka:hanke

Beaivválaš giella:henkilökierto


More info: Ovdâmeerhah Staatâhaldâttuvvâst uáinih pargosajelonottâllâm vyehhin tuárjuđ pargei áámmáttááiđu, mättim ... Pargosajelonottâllâm lii uánihisáigásâš já virgealmai siäilu lonottâllâm ääigi sämitige palvâlusâst palvâlemhiäđuiguin.

Servodatdieđa:inšenevra


Definition: ingenjööre - ingenjöörese
Explanation: Universiteetine jïh jolleskuvline jïjnjesh/gallesh tjåanghkenieh gieh sijhtieh ingenjöörine sjïdtedh.

Beaivválaš giella:itsenäisesti


Definition: Porgâđ maidnii jiečânâs, kihheen ij lah kočom porgâđ.

Beaivválaš giella:iästuttes päälgis


Definition: päälgis kost puáhtá jotteeđ om. pyerástovlijn.

Juridihkka:jiečânâs


Definition: itsenäinen - tois(t)en vallasta, holhouksesta, avusta tms. riippumaton. Itsenäinen valtio. Suomi julistautui itsenäiseksi. Itsenäinen yrittäjä. Itsenäinen taloudellinen asema. Itsenäiseen työhön pystyvä. Nykyajan itsenäinen nainen.

Beaivválaš giella:jiešráđálâš


Definition: Oman päänsä mukaan toimiva, esikuvista, vaikutteista tms. Riippumaton. Ikäisekseen harvinaisen itsenäinen. Itsenäinen luonne. Itsenäinen ajattelu.

Medisiidna:lasittunut katse

Luonddudieđa ja matematihkka:lasâsáigu

Medisiidna:liškevuálááš vardem

Ásttoáigi ja faláštallan:luákkánjuškejeijee

Ekonomiija ja gávppašeapmi:markkânistemhovdâ

Servodatdieđa:muukalaisviha


Definition: muukalaisiin kohdistuva viha.

Teknihkka industriija duodji:paijeel


Definition: paijeelkuárustâh - 'yliluotteluommel', peskâsävŋi.

Medisiidna:párragaskavuohta


Definition: on kiintymykseen ja seksuaalisuuteen perustuva kahdenvälinen suhde.


Definition: lii kyevtikoskâsâš koskâvuotâ, mii vuáđuduvá kieresvuotân já seksualvuotân.


Definition: lij kueiʹtkõskksaž kõskkvuõtt, koon vuâđđan lij miõlstõõvvmõš da seksuaal’lažvuõtt.


Definition: lea guovttágaskasaš gaskavuohta, mii vuođđuduvvá gierisvuhtii ja seksualitehtii.

Beaivválaš giella:riisto

Luonddudieđa ja matematihkka:sparaideapmi


Definition: aamnâs spoorijd, pelji sáttá tulkkuđ tom jienân. Sporijdem pááruh.

Ásttoáigi ja faláštallan:sraŋgâ

Teknihkka industriija duodji:tijlâčuoggiistâh


Definition: čuoggiistuv häämi sulâstit tiijlâ.

Medisiidna:vorrâmirhâttâs

Ođđa sánit:vuáhádâhkamera


Definition: Kamera mon ruŋkon puáhtá labdeđ sierâláán objektiivijd.

Ekologiija ja biras:várrehusgolmmačiegat

Servodatdieđa:yleissivistävä


Definition: yleisesti sivistävä, yleissivistystä antava. Yleissivistävä oppilaitos. Yleissivistävä luentosarja.

Luonddudieđa ja matematihkka:álddagasgaskin

Teknihkka industriija duodji:Čoođâčoođâsävŋi


Definition: Njuálgusävŋi ovdâsmaŋas čuoggiimáin kieđâi tâi mašináin.

čoođâ-čoođâ sävŋi já njuálgusävŋi.