Collection:kopi av restliste 20171017

From TermWiki
Jump to: navigation, search
 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 8 articles in this collectionSource Åarjelhsaemien Norsk bokmål Svenska
Stáda almmolaš hálddašeapmi:digaštallansáhkavuorru


Explanation: Elgå dåehkie. digkedimmes lahtese
More info: Elgå dåehkie: filnamn: Kopi av restliste 171017

 • debattinlägg (N)
  Note: ett muntlig debattinlägg
  Sanctioned: false
Servodatdieđa:fahkoeh ålma


Explanation: fahkoeh ålma
More info: Elgå dåehkie: kopi av restliste 20171017

 • bedre seg (MWE)
  Status: recommended
  Sanctioned: true
 • skjerpe seg (MWE)
  Status: recommended
  Sanctioned: false


Definition: ta seg sammen, være (mere) oppmerksom

 • skärpa sig (MWE)
  Status: recommended
  Sanctioned: true
Ásttoáigi ja faláštallan:gaarsjestadijove


Explanation: Elgå dåehkie. Filnamn: kopi av restliste 171017

gaarsjestadijumme-gaarsjestadijummese.


Definition: kommunen har fått et fint idrettsanlegg med hoppbakke, slalåmbakke og lysløype

Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:jienaalideaddji


Definition: apparat som omformer elektrisk energi fra en forsterker til lydbølger
Explanation: gijjehtahke-gijjehtahkese Elgå dåehkie. Kopi av restliste 171017

 • høyttaler (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: true


Definition: apparat som omformer elektrisk energi fra en forsterker til lydbølger

Servodatdieđa:leevhkedh


Explanation: leevhkedh-leevhkie-leevhki-leevhkeme. Löövhkedh-löövhkie-löövhki-löövhkeme

Baakoegærja.

aaltoe njuaneste leevhkie= simla springer bort fra tangen

 • springe bort (MWE)
  Note: springe brått fra reinflokken
  Sanctioned: true

 • storma ut (MWE)
  Note: springa iväg
  Sanctioned: true
Servodatdieđa:sárdnestuollu


Definition: håalomestovle-håalomestovlese. Elgå dåehkie 170510

 • talerstol (N)
  Status: recommended
  Sanctioned: true

Servodatdieđa:tjaajalgovvedh


Explanation: tjaajalgovvedh,tjaajalgåvva,tjaajalgovvi, tjaajalgovveme
More info: Elgå dåehkie: restliste 20161017


Definition: begå moralisk feilsteg, bli fordervet moralsk


Definition: begå snedsteg, moraliskt snedsteg

Servodatdieđa:vuastalimmes dåehkie


Definition: vuastalimmes dåehkie-vuastalimmes dåahkan. Elgå dåehkie. Dåhkesjadteme 170510