Collection:leaŋggat 2019

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Duodjesánit

 • This collection has not been sanctioned yet
 • There are 25 articles in this collectionSource Davvisámegiella Norsk bokmål Suomen kieli Svenska Julevsámegiella Åarjelhsaemien
Boazodoallu:avuhas

 • gjord Sanctioned: false

Boazodoallu:bahtagoalus


More info: bahtabáddi, báddi mii manná bađabealde (heasttas ja noađđeherggiin),ávdnasis duodjin.

Boazodoallu:bággi

 • grime (N)
  Sanctioned: true

Boazodoallu:doavggus

 • underlägg (N)
  Note: under klövjesadel
  Sanctioned: true

Boazodoallu:giehpegoalus


More info: giehpevuolli, seammago gáibbevuolbáddi bákkis. (Á-d) Julev: goallus, gjord som fästes bakåt och framåt på klövjeren (håller bördorna i rätt läge)

Boazodoallu:goallostit

Boazodoallu:leaŋga

Boazodoallu:leaŋggat

 • loka (N)
  Sanctioned: true

Boazodoallu:leŋget

Boazodoallu:lávzeboallu

Boazodoallu:lávži

Boazodoallu:mokkerdit

Boazodoallu:njiŋŋelasspahká

Boazodoallu:noađđeheargi

Boazodoallu:noađđeráidu

Boazodoallu:noađđi

Boazodoallu:noađđádit

Boazodoallu:nođiid luoitalit

Boazodoallu:náhkkelávži

Boazodoallu:spagát

Boazodoallu:spahká

Boazodoallu:spahkábáddi


Definition: Spahkábáddi manná čoavjjevuoli.

 • kløvsal (N)
  Note: bukreim i kløvesal
  Sanctioned: true

Boazodoallu:stoahčahat

 • enkel reinkløvsal (MWE)
  Note: laget av to bjørke- eller vidjekvister med gaffelgrein på
  Sanctioned: true

 • enkel renklövjesadel (MWE)
  Note: lagat av två björk- eller videkvistar med gaffelgren på
  Sanctioned: true

Boazodoallu:varisspahká

Boazodoallu:vuohtaráipi


More info: vuottaráipi vai vuohtaráipi

 • reip Sanctioned: false