Collection:mearra ja mearragattenamahusat

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Import of https://victorio.uit.no/langtech/trunk/words/terms/from_GG/orig/sme/sgl_dohkkehuvvon_listtut/mearra_ja_mearragattenamahusat.xlsx

Info

Mearra ja mearragáttenamahusat
Registrerenlistu nr. 50
galle sáni: 107

Gáldut

Čálalaš

L = Knud Leem JQ = Just Qvigstad FR = J. A. Friis KN = Konrad Nielsen OR = Ola Rygh BK m/fl = Brita Kåven med flere

Njálmmálaš

MP = Martin Persen IJ = Idar Johansen RS = Ragnar Samuelsen OE = Ole Eliassen

  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 104 articles in this collectionSource Davvisámegiella Norsk bokmål
Luonddudieđa ja matematihkka:-


Explanation: Kanskje gammel betegnelse på øy; eks. Dávdnesálla, Gáranasálát (ent. álla), kanskje også Sállan (Skogerøya), Sállan (Sørøya), Sállansuolu (en liten øy i Roškonjárga i Porsanger) og Sállir Kvaløya i Troms

Luonddudieđa ja matematihkka:-veaddji


Explanation: (i smstn), liten dal; elv; vik JQ

Luonddudieđa ja matematihkka:?????Lufta


Explanation: en senkning som går opp fra sjøen med bakker på begge sider JQ

Luonddudieđa ja matematihkka:????Vađđal


Explanation: det partiet av fjæra som det forblir vann i etter at sjøen har felt under fjæranivået

Luonddudieđa ja matematihkka:ahccot


Explanation: bli oversvømmet av havet i det den flør

Luonddudieđa ja matematihkka:ahcit


Explanation: flø

Luonddudieđa ja matematihkka:bahta


Explanation: innerste del av fjord, bukt, vatn el. dal JQ

Luonddudieđa ja matematihkka:bearpmet


Explanation: ytterste avgrensning mellom fjæra og sjøen ved fjærasjø

Luonddudieđa ja matematihkka:beaski =klubbu


Explanation: klubb (høyt, rundaktig nes); sjld. Smalt eide mellom klubben og fastlandet JQ

Luonddudieđa ja matematihkka:boađđo


Explanation: Sand-, steinskjær nært land som på fjærasjø feller tørt MP, IJ; båe, skjær JQ

Luonddudieđa ja matematihkka:ceaikat


Explanation: bli mindre flo; i den perioden da det går mot nippflo og månefasene går mot minkende halvmåne og voksende halvmåne

Luonddudieđa ja matematihkka:ceaikaulli


Explanation: nippflo

Luonddudieđa ja matematihkka:ceaikkas


Explanation: perioden det er nippflo ved veksende og synkende halvmåne

Luonddudieđa ja matematihkka:coagan1


Explanation: Grundt sted FR; flere steder er c. navn på holme som feller tørr

Luonddudieđa ja matematihkka:coagis


Explanation: en grunne

Luonddudieđa ja matematihkka:coahki


Explanation: Et sted i sjøen hvor vannet er grundt, hvor vannet ikke er så dypt som på de andre steder L; 1) grundt sted, grunne. (

Luonddudieđa ja matematihkka:coahkut


Explanation: felle om sjøen

Luonddudieđa ja matematihkka:cohkkot


Explanation: sjøen feller slik at man med båt til slutt blir liggende på grunn

Luonddudieđa ja matematihkka:cohkolat


Explanation: sted i sjøen som feller tørr

Luonddudieđa ja matematihkka:deargget


Explanation: Bakke i sjøen ved stranden, marbakke, mæl FR

Luonddudieđa ja matematihkka:dearggádat


Explanation: Seigrunn, grunne i sjøen med bratte sider FR

Luonddudieđa ja matematihkka:dearggádat 1


Explanation: Forhøyning utenfor stranden som ligger bar når det er fjære KN

Luonddudieđa ja matematihkka:fiervánčáhci


Explanation: Fjærasjø

Luonddudieđa ja matematihkka:fáhccabealli


Explanation: kveitelapp; benevnelse på en mindre kveite KN, navnet er også en fiskeplass i Porsangerfjorden

Luonddudieđa ja matematihkka:fálástat


Explanation: - duntoget, da samlige av Porsangerfjords samer drar til benevnte fjords øyer for å samle ærfugldun L

Luonddudieđa ja matematihkka:fávli 1


Explanation: - dypet i hav, fjord, innsjø eller elv JQ, i goahti el. inne i huset blir f. iflg. L og FR lengre fra veggen mot midten av huset. På land er eksempelvis Fávlerohtu skogholt som er lengre fra boligen

Luonddudieđa ja matematihkka:gearrat


Explanation: Den tilstand når bølgene skylder seg frem og tilbake mot stranden

Luonddudieđa ja matematihkka:gohppi 1


Explanation: Rundaktig vik, bukt KN

Luonddudieđa ja matematihkka:guorgu


Explanation: sandør som overfløes JQ

Luonddudieđa ja matematihkka:guoškkir


Explanation: Noe som forklarer strømforhold rundt et nes i sjøen iflg. RS

Luonddudieđa ja matematihkka:gáddi 1


Explanation: Strand, bredd

Luonddudieđa ja matematihkka:gárggu


Explanation: ør; et stykke strandbredd ved elv eller vatn med større eller mindre småsten; grundt eller tørtliggende sted med slik sten JQ; i fjæra er det som oftest en steinrygg som befinner seg ytterste i jæramot havet (stuorra gárggu) og noen ganger, der det er lang fjære, ei mindre steinrygg nærmere land (uhcagárggu).

Luonddudieđa ja matematihkka:gáttehas


Explanation: landkrabbe, som ikke vil på sjøen FR

Luonddudieđa ja matematihkka:gávva


Explanation: bøyningeller svak bukt i stranden

Luonddudieđa ja matematihkka:jieŋkálvi


Explanation: iskrave, iskant ved åpent vann BK m/fl.

Luonddudieđa ja matematihkka:juolgguš


Explanation: en elvs utløpsted i sjøen FR

Luonddudieđa ja matematihkka:loiddodat


Explanation: Nærmeste sonen nedenfor elvemunningen ut til sjøen, der elva tar til å sakne farten og stilner; der er grunnere enn i váđđal

Luonddudieđa ja matematihkka:loksa


Explanation: det nærmeste spor etter båten i vannet L, FR

Luonddudieđa ja matematihkka:luokta eller luofta jq


Explanation: vik, bukt (i hav, innsjø) JQ

Luonddudieđa ja matematihkka:láidu


Explanation: Led, vei, innløp FR

Luonddudieđa ja matematihkka:láirá


Explanation: Søyle i sjøen MP, IJ

Luonddudieđa ja matematihkka:lásis


Explanation: skjær, liten holme, stor sten JQ

Luonddudieđa ja matematihkka:lássádat


Explanation: sjøen nermest et skjær FR

Luonddudieđa ja matematihkka:mađđi


Explanation: Grunn som er langt fra land omtrent mitt i fjorden, eks Guovdesulmađá; en grunne i sjøen, der fisk gjerne oppholder seg og som dermed besøkes av fiskerne, en fiske-seite, en fiske-stø, en klak L; fiskemed, merke, hvoretter man finner den rette fiskeplass, fiskeplass FR

Luonddudieđa ja matematihkka:mearra 1


Explanation: Sjø, hav

Luonddudieđa ja matematihkka:mearrabodni


Explanation: Hav- eller sjøbunn

Luonddudieđa ja matematihkka:mearragáddi


Explanation: Hav eller sjøstrand

Luonddudieđa ja matematihkka:mearramanni


Explanation: Sjøfarende FR

Luonddudieđa ja matematihkka:mearranjaddit kn


Explanation: Smake av sjøvann KN

Luonddudieđa ja matematihkka:mearraáibmu


Explanation: Sjøluft

... further results