Collection:njuorjjotearpmat

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Import of https://victorio.uit.no/langtech/trunk/words/terms/from_GG/orig/sme/sgl_dohkkehuvvon_listtut/njuorjjotearpmat.xlsx

Info about this collections

Njuorjosátnelistu (Mearrasámi diehtoguovddáš)

Sáddejuvvon SGL:i
Websak: 04/985
07/4813-1/
SGL: 07/4824-2

  • This collection has not been sanctioned yet
  • There are 59 articles in this collectionSource Davvisámegiella Norsk bokmål Nynorsk Latin
Servodatdieđa:bierta


Definition: Gittagorrojuvvon njuorjjonáhkki masa lea deavdán njuorjjobuoiddi L, FR


Definition: (talgen kokes sammen med magert reinkjøtt om våren) et selskinn, som er helt sammensydd og fylt med spekk L, FR
More info: norsk søkeord på satni.org (risten.no) selskinn

Luonddudieđa ja matematihkka:boŧki


Definition: ”Bieža” njurjos


Definition: Stjerten på en sel L
More info: Norsk søkeord på risten.no: selstjert

Luonddudieđa ja matematihkka:bávdagas


Definition: Njammi njuorjjočivga


Definition: en selunge, som ennå patter L, FR
More info: Norsk søkeord på risten.no: Selunge

Luonddudieđa ja matematihkka:ceavcca


Definition: Rággejuvvon njuorjjobuoidi maid lea deavdán njurjofáhttái (goikaduvvon njurjočoavjái) ja gálágáhttán. Dan ceakaga (vuoja) butnjo guliin L.
Explanation: cævca FR, ceuvz L


Definition: strimler av strimlevis sønderskåret selspekk, som legges i en oppblåst selmage, hvor man lar den stå, intil de har skutt fra seg fedmen, som ser ut som olje og brukes til å dyppe fersk fisk i L
More info: Norsk søkeord på risten.no: selspekk

Luonddudieđa ja matematihkka:dealljadat


Definition: Dealljánáhkki L, dealljináhkki


Definition: Huden av dealljá L
More info: Norsk søkeord på risten.no: Grønnlandsselskinn

Luonddudieđa ja matematihkka:dealljá


Explanation: Ruoššanjuorju tilsvarer det nordnorske russekobbe.

Luonddudieđa ja matematihkka:deavut


Definition: Ollesšattot varris riehkku; FR gohčuda ollesšattot jiehkása ge deavuhin
Explanation: dævok L


Definition: fullvoksen han av arten havert (en sel som er stor og sort med hvite spetter L, storkobbe (han) FR; JQ har også notert deavvu vv-v
More info: Norsk søkeord på risten.no: Havert

Luonddudieđa ja matematihkka:dieldi


Definition: Njurjonátguđju mi gokčá bulkki ovdageaže L


Definition: det selskinn, som den forreste delen av den sleden som samene kaller bulkke, blir belagt med L
More info: Norsk søkeord på risten.no: selskinn

Luonddudieđa ja matematihkka:dulsenjunni


Definition: Muhtun lágán njuorjju (várra mas lea dulse- dahje nu go KN dulpo-njunni)
Explanation: dulssenjunne fr


Definition: en slags sel FR; d.njunni
More info: Norsk søkeord på risten.no: Sel Dulsenjuonni endres til dulsenjunni

Luonddudieđa ja matematihkka:farao-gánda


Definition: Gahtečivga; sáhttá leat buddostatnámma ja daddjojuvvo leat farao-ganda AN oaivil mielde.


Definition: unge av ringsel AN (dessuten mener AN at ordet kan være en omskrivning og betyr faraos sønn.
More info: Norsk søkeord på risten.no: Ringselunge. Ikke ganda, men gánda, riktig form for ordet sønn.

Luonddudieđa ja matematihkka:feavlut


Definition: Go njuorjju iđistallá čázis oivviin.
Explanation: fevlom l


Definition: Stikker hodet opp av vannet og tar det straks til seg igjen og stikker det under vann igjen (om sel) L
More info: Norsk søkeord på risten.no: Sel bevegelse av hodet Noe merkelig, da feavli er hull i skinn etter forbeina

Luonddudieđa ja matematihkka:fevlet


Definition: Go njuorjju oktii iđista čázeoaivái oivviin.
Explanation: fevllim l


Definition: stikker hodet en gang opp av vannet (om sel) L
More info: Norsk søkeord på risten.no: Selbevegelse av hodet

Luonddudieđa ja matematihkka:fovdet PAJ


Definition: Njáhkat ealli lusa PAJ, loktestit iežaš o.m.d. geađggi badjil nu ahte vuogas lea báhčit bivddodehtin FR
Explanation: PAJ (govddit FR)


Definition: Snike seg innpå dyret ved jakt PAJ, heve (seg), løfte (seg) opp (f.eks over en stein for å komme i skytestilling i forbindelse med snikjakt FR)
More info: Norsk søkeord på risten.no: Snike, stige

Luonddudieđa ja matematihkka:fáhttenjunni


Definition: Varres ávjjur. Ollesáattot varrásat sáhttet bulljehit liikki fáhttin njunis/gállus. Njuorjju sáhttá bosádit njunnesieŋaid gasskka nuppi njuonneráiggi rukses fáhttin.
Explanation: fatte-njudne L, FR


Definition: Hannen av arten klappmyss (kikenebb, en sel som har en krum snabel og nesten ser ut som en oppblåst selmage L)
More info: Norsk søkeord på risten.no: Klappmyss

Luonddudieđa ja matematihkka:gahtte


Definition: Dán njurjo šlája oppalaš namahus
Explanation: Phoca hispida


Definition: Ringsel
More info: Norsk søkeord på risten.no: ringsel

Luonddudieđa ja matematihkka:geađgenjuorju


Definition: Stuorimus maid inf. lea goddán lei 185 (sala) guhku. Smávimusat leat veavssit. gč. vieksu, skávdu \\ ciikonjuorju (geađgenjuorju)
Explanation: Dán njuorjjošlája oppalaš námahus L, FR, KN nuorrosh L, nuorroš FR, gæđge-njuorjo KN
More info: F


More info: Alle selnavn bør sjekkes mot eldre kilder som Leem.

Luonddudieđa ja matematihkka:golpi


Definition: Njurjo oađđin čazis


Definition: overnevnte sovemåte L
More info: Norsk søkeord på risten.no: sove

Luonddudieđa ja matematihkka:golpát


Definition: go njuorjju oađđá čoavjji alde čázis L


Definition: Selens soving på magen i vannet L
More info: Norsk søkeord på risten.no: sove

Luonddudieđa ja matematihkka:gáhtir 1


Definition: Njurjo ovdajuolgi
Explanation: gaetter L


Definition: fremfoten hos sel
More info: Norsk søkeord på risten.no: selfremfot

Luonddudieđa ja matematihkka:jiegis


Definition: Dán njurjo oppalaš šlája namahus
More info: F

jieges AN, ápenjuorjju JQ


More info: blåsel; storkobbe AN; en sel som er stor og hvit L Norsk søkeord på risten.no: Storkobbe, blåsel

Luonddudieđa ja matematihkka:jiegáskat


Definition: Jeahkasnáhkki L


Definition: huden av jeagis L
More info: Norsk søkeord på risten.no: Storkobbeskinn, blåselskinn. Ang.forklaringen,jeahkasnáhkki- ordets rette skrivemåte erjiehkkásnáhkki

Luonddudieđa ja matematihkka:jiepma


Definition: Juogalágán njuorjju. Dát namma gávdno báikenamas nugo Jiemmoluofta Alttás


Definition: En slags sel. Navnet finnes i Stedsnavn Jiemmuluofta i Alta
More info: Norsk søkeord på risten.no: selunge

Luonddudieđa ja matematihkka:luosti


Definition: Jahkásaš riehkočivga.Luostimearkkaša ”jievjanjuolas” AN. Riehkočivga mii lea borggis ja lea massán osiid dan jievjaguolggat náhkis mii lei riegádehtin CL.Luosttatlea boacu mas lea čuovgesnjuolas gilggas BK m/fl.


Definition: årsgammel unge av arten havert (luoste ”kvitstripe” iflg. AN; en unge av en sel L, en selunge av slekten dævok FR).Luosttater en rein med lysere hårstripe i siden BK m/fl. En gråselunge som er i hårfellingen og har mistet deler av den hvite fosterpelsen, slik at den bare har igjen de hvite stripene med fosterpels på sidene av kroppen CL
More info: Norsk søkeord på risten.no: Sel, kobbe

Luonddudieđa ja matematihkka:morša


More info: F

Luonddudieđa ja matematihkka:márfu


Definition: Márfi mii lea rahkaduvvon njurjobierggus ja njurjobuoiddis FR


Definition: En selpølse L, en pølse av selkjøtt- og spekk FR
More info: Norsk søkeord på risten.no: Selpølse

Luonddudieđa ja matematihkka:njilljut


Definition: Iđistit veaháš oivviin čázi ala ja fas jávkkehit (njurjo ja guoli birra), dego bákŋat FR


Definition: Stikke en liten del av hodet opp av vannet L; dukke opp med hodet av vannet og forsvinne igjen (om sel og fisk) FR
More info: Fisken vaker, guolli bákŋá,sel .......

Luonddudieđa ja matematihkka:njorpefierpmit


Definition: Njuorjjobivdin- fierpmit JF


Definition: Kobbegarn JF
More info: Norsk søkeord på risten.no: kobbegarn

Luonddudieđa ja matematihkka:njuorjju


Definition: Dán mearraealli sohkanámahus
Explanation: phocidae


Definition: Sel
More info: Norsk søkeord på risten.no: Sel. Skrives også med med en j, njuorju

Luonddudieđa ja matematihkka:njurjodat


Definition: Njurjonáhkki FR


Definition: Selskinn FR
More info: Norsk søkeord på risten.no: selskinn

Luonddudieđa ja matematihkka:njurjohat


Definition: Njurjonátgápmagat FR


Definition: Selskinnssko FR
More info: Njuorjjot Norsk søkeord på risten.no: selskinnssko

Luonddudieđa ja matematihkka:njurjot-bealli


Definition: gáma man vuođđu lea njurjonáhkis ja alddas ja johca fas ostejuvvon sávzza- dahje gáiccanáhkis FR


Definition: sko der såle er av selskinn, men overlæret samt helstykket er av barket saue- eller gjeiteskinn FR
More info: Norsk søkeord på risten.no: Kommag

Luonddudieđa ja matematihkka:njákču


Definition: Easkka riegádan njurjočivga L
Explanation: (njafzhjo L, njafčo FR)


Definition: en nyfødt selunge L
More info: Norsk søkeord på risten.no: selunge

Luonddudieđa ja matematihkka:oaiddo-gahtti


Definition: Smávil oaiddu JQ. Son navdá dán gullat gahte sládjii daningo son maid navdá oido gullat seamma sládjii. Dutki CL ja njuorjjodovdi PAJ gal lohkaba oido gullat dealljá sládjii ja CL oaivvilda vel ahte diet lea nuorat dealljá ovdalaš ahkodaga go suvjadeallján šaddá. Dalle sáhttá leat oaiddo-gahtte nuorat gahtte.


Definition: en liten oaidu JQ. Han tror det er en liten ringsel, fordi han også tror at oaiddu er en ringsel. Her tar han åpenbart feil i og med at både selforsker CL og selkjenner PAJ mener at oaiddu er en grønlandssel. CL mener i tillegg at det er en yngre grønlandssel i perioden før den blir en suvjadealljá. Da kan oaidogahtte være en yngre ringsel.
More info: Norsk søkeord på risten.no: Grønlandssel, liten

Luonddudieđa ja matematihkka:oaiddu


Definition: Nuorra, vuollil 5-6 jahkásaš dealljá, dalle go diet mihtilmas ”suvja” ihtigoahtá gilggain. Dalle lea diet eallit nie go L čilge CL. Jievja čáhppesdilkkot njuorjju FR, L. PAJ oaivil mielde sulastattá oaiddu dealljá. . L čujoha muhtun muitaleaddjái gi lohká oido gullat ávjura sládjii, muhte dien muitaleaddji ságat eai oro doallamin deaivása og sihke nuorjjodutki CL ja njuorjjodovdi PAJ oaivvildeaba ahte oaiddu gullá dealljá njuorjjosládjii.


Definition: Grønnlandssel under 5-6 år da den karakteristiske ”harpen” begynner å dannes. (Da er dyrene lyse med ”små sorte spetter” (jfr. L) CL. En sel av hvit farge med sorte bletter FR. Trolig en underbetegnelse på voksen ringsel iflg. JQ, mens L beskriver den som ”hvit med små sorte spetter” og henviser til en informant, som sier at det er en klappmyss. Denne informanten må åpenbart ha tatt feil i og med at både selforsker CL og selkjenner PAJ mener at det er en grønlandssel)
More info: Norsk søkeord på risten.no: Grønnlandssel, 5-6 åring.

Luonddudieđa ja matematihkka:oidodat


Definition: Oidonáhkki L


Definition: skinn av oaiddu L
More info: Norsk søkeord på risten.no: grønnlandsselskinn

Luonddudieđa ja matematihkka:readdi


Definition: Guovtte dahje golmma jahkášaš riehkočivga L


Definition: 2 el. 3 årgammel selunge av arten havert
More info: Norsk søkeord på risten.no: selunge

Luonddudieđa ja matematihkka:riehkku


Definition: Dán njurjo šlája vejolaš oppalaš namahus, navdá AN
Explanation: Halichoerus grypys riækko L, riekko FR


Definition: sansynlig artsnavn på havert iflg. AN (en såkaldt sel, som på fargen er nesten som steinkobbe L, en slags sel FR),Riehkkuer også navn på en flekket ku.
Explanation: Norsk søkeord på risten.no: Havert

Luonddudieđa ja matematihkka:rohka 1


Definition: Ollesšattot varris geađgán L, FR


Definition: fullvoksen han av arten steinkobbe L, FR
More info: Norsk søkeord på risten.no:Steinkobbe

Luonddudieđa ja matematihkka:rohkadat


Definition: Rohkanáhkki L


Definition: skinn av rohka L
More info: Norsk søkeord på risten.no: Steinkobbeskinn

Luonddudieđa ja matematihkka:ruovdegazza


Definition: Juoga lágán njuorjju FR; soaitá leat dat njuorjju maid Porsáŋggus gohčodit ruovdegahtten, dat lea unni ja lohket vuodjut dastá maŋŋil go báhčet PAJ
Explanation: (ruovdde-gaz L, ruovdde gazza FR, JQ)


Definition: en såkaldt sel L, en sort sel FR, JQ oversetter det til jernkloog sier at det er en liten art sel; er trolig den samme som i Porsanger kalles ruovdegahtte, som sies å være liten og når man skyter den så synker den med en gang (PAJ). Slike små ringsel kalles av fangstfolk trollsel.
More info: Norsk søkeord på risten.no: Sel

Luonddudieđa ja matematihkka:skuhttárlunsa


Definition: Njuvvun njurjo maŋŋebihttá maid báhčči galggai oažžut


Definition: Den bakerste kjøttdelen av sel. Den tilfalt selskytteren.

Luonddudieđa ja matematihkka:skávdodat


Definition: Skávddonáhkki FR


Definition: skinnet av skávdu (skinn av en årsgammel selunge FR)
More info: Norsk søkeord på risten.no: selungeskinn

Luonddudieđa ja matematihkka:skávdu


Definition: Geađgánčivga mii lea nuppi jagi eallimin.
Explanation: skavddo L FR


Definition: årsgammel steinkobbeunge, nermere bestemt på det andre år (årsgammel nuorrošunge L, årsgammel selunge FR, på det andre år Q)
More info: Manin geađgán ii leat biddjon listui? Norsk søkeord på risten.no: Selunge, årsgammel

Luonddudieđa ja matematihkka:spierbat


Definition: Čuohppat goike njuorjjonáhki birra aht birra lávžin L


Definition: Å rundskjære et utspilet og tørt selskinn L

Luonddudieđa ja matematihkka:spierbbaldat


Definition: Lávži, mii lea goike njurjonáhkis čuohppojuvvon birra aht birra L


Definition: en reim, som rundt om avskjæres av et utspilet og tørt selskinn L

Luonddudieđa ja matematihkka:spárdu


Definition: Jahkásaš njuorjju mi lea gáskkahuvvon L, FR


Definition: et år gammel sel som er bitt L, FR

Luonddudieđa ja matematihkka:sultu


Definition: njurjo ja buovjaga njuonnebuoidi mi lea asehaš ja ii ge leat nu vuddjii FR


Definition: Den del av spekket på kobben og delfinen som strekker seg fremover mot nesen og som der er tyndt og ikke så fett FR

Luonddudieđa ja matematihkka:suvjadealljá


Definition: JQ čilge ahte dán njurjos leat ”čáhppes njuollasat mat oaivvegeahčin mannet oktii dego suvja”; 6-7 jahkásaš dealljá TL; ollesšattot dealljá mas leat čáhppesnjuollasat mat oaivvegeahčin mannet oktii dego suvja CL


Definition: Iflg. JQ er termen fra Nesseby dersuvjabetyrsuleog der det i parantes legges til ”med lange sorte render, der fortil løper sammen som en sule”; 6-7 år gammel grønnlandssel TL; voksen grønnlandsel, heter harpseal på engelsk, som gjenspeiler den harpeformede tegningen på ryggen og sidene CL

Luonddudieđa ja matematihkka:valfari


Definition: Bissu mainna báhče njurjuid stuorát luođaidguin JF


Definition: Rifle av stor kaliber til å skyte sel JF

Luonddudieđa ja matematihkka:vatnil


Definition: Ollu njurjot ovtta farus L, FR


Definition: selflokk L, FR

... further results