Collection:teknisk ordliste sg 10-03

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Import of https://victorio.uit.no/langtech/trunk/words/terms/from_GG/orig/sme/sgl_dohkkehuvvon_listtut/teknisk_ordliste_sg_10-03.xlsx

Free text from the original word document

Plána ja huksenlága teknalaš láhkaásahusat 1997 sánit
Registrerenlistu nr. 46
galle sáni: 536
Dohkkehuvvon: SG 10/03

 • This collection has been sanctioned on this date: 2010/03/17 (YYYY/mm/dd)
 • There are 509 articles in this collectionSource Davvisámegiella Norsk bokmål Svenska Suomen kieli
Teknihkka industriija duodji:allodatmearrádus

Servodatdieđa:almmuhuvvon


Definition: perf. part. \\ perf. part.


Definition: resultatet av i något sammanhang publicerat ljud, text och/eller (rörlig) bild för allmänheten. Vanliga publikationer är traditionellt sett tidningar och böcker, men hit hör även radio- och TV-program, samt olika forum på internet.

Teknihkka industriija duodji:almmuhuvvot

 • angis (A)
  Sanctioned: true

Teknihkka industriija duodji:anolašvuohta

Teknihkka industriija duodji:aski

 • plan (N)
  Sanctioned: true
 • rampe (N)
  Sanctioned: true
 • repos (N)
  Sanctioned: true

 • ramp (N)
  Sanctioned: true

Teknihkka industriija duodji:askki

 • repos (N)
  Sanctioned: true

Huksenteknihkka:astoáiggeviessu


Definition: Viessu gos astoáiggi doaimmat jođihuvvojit.


Definition: Lokal för någon form av organiserad fritidsverksamhet, ofta ledd av en fritidsledare.

Teknihkka industriija duodji:atnit

Teknihkka industriija duodji:badjelguorbmesihkkarastin 1

Teknihkka industriija duodji:bagadallan

Teknihkka industriija duodji:bahkašupmi

Teknihkka industriija duodji:bahkašuvvan

Teknihkka industriija duodji:bajildit

Teknihkka industriija duodji:bajoščáhci


Definition: vatten som finns på Jordens yta i sjöar, vattendrag, hav och våtmarker

Teknihkka industriija duodji:bargiidsuodjalus

Teknihkka industriija duodji:bargonákca

Teknihkka industriija duodji:bargovisti

Teknihkka industriija duodji:bargoárjja

Teknihkka industriija duodji:basadanlatnja

 • bad (N)
  Sanctioned: true

Teknihkka industriija duodji:beaivečuovgagoavki 1

Luonddudieđa ja matematihkka:beaivvášdagaldat

Teknihkka industriija duodji:beaktodárbu

Teknihkka industriija duodji:bearráigeahčči eiseváldi

Stáda almmolaš hálddašeapmi:bearráigeahčči eiseváldi

Teknihkka industriija duodji:beasatlaš

Teknihkka industriija duodji:belohahkii

Teknihkka industriija duodji:biergasat

Teknihkka industriija duodji:bierggasteapmi

Huksenteknihkka:bierggastit

Teknihkka industriija duodji:bierggastuvvot

Ekonomiija ja gávppašeapmi:binnudit


Definition: minske, avgrense, redusere, hemme (BO), Begrense rettigheter: gáržžidit vuoigatvuođaid.

Luonddudieđa ja matematihkka:birastahttojuvvot

Teknihkka industriija duodji:bissovaš

 • fast (A)
  Sanctioned: true

 • fast (A)
  Sanctioned: true

Teknihkka industriija duodji:boahtin


Definition: juridihkka: Oppmøte i retten: diggái boahtin. Frammøte er nødvendig: boahtin lea dárbbašlaš.

 • start (N)
  Sanctioned: true


Definition: justerm: det å møte opp, frammøte (BO)

 • start (N)
  Sanctioned: true

Teknihkka industriija duodji:boaldinreaiddut

Teknihkka industriija duodji:boatkaneapmi

Teknihkka industriija duodji:boatkka

 • brudd (N)
  Sanctioned: true

 • brott (N)
  Sanctioned: false

Teknihkka industriija duodji:bohccehoidu

Teknihkka industriija duodji:bohciidit

Teknihkka industriija duodji:buhtisindoallu

Teknihkka industriija duodji:buhtistahttivuohta

Teknihkka industriija duodji:buhtistansadji

Servodatdieđa:buhtisteapmi


Definition: rengjøring


Definition: puhdistus puhdistaminen

Teknihkka industriija duodji:buhtisvuođalatnja

Huksenteknihkka:buhtisvuođarusttet

Ekonomiija ja gávppašeapmi:buktu


Definition: ekonomalaš, sosiála dahje eará buorit, juoga maid olmmoš addá veahkehan dihte earáid; vrd. veahkkálasbargu
Explanation: Ruđat leat muhtinlágan veahkki, ja maiddái bargu sáhttá leat veahkki.

 • gode (N)
  Sanctioned: true


Definition: noe en gir for å hjelpe andre; jf. dugnad
Explanation: Penger er en form for ytelse, men også arbeidsinnsats kan være det.

Teknihkka industriija duodji:buoliheapmi

Álšateknihkka:buollima suohkun

Teknihkka industriija duodji:buollindeaddu

Teknihkka industriija duodji:buollinjuogus

... further results