Difference between revisions of "Dáidda ja girjjálašvuohta talk:soaiggusfilbma"

From TermWiki
Jump to: navigation, search
(No difference)

Revision as of 08:42, 12 October 2021

Gealddusfilbma evttohuvvo. Ruojusfilbma dehe maid soaiggusfilbma (dása maid?) Leat go skrekkfilm, grøsser, spenningsfilm ja thriller dat seamma? státusnamma filmmaid gaskkas. Soaitá ahte thriller (njuolga eaŋgalasgielas)