Eanandoallu talk:duvnne

From TermWiki
Jump to: navigation, search

Kompostbinge

BG 27022020: duvnne, stunntjeduvnne er vel ikke det samme som kompostbinge?