Education:elevråd

From TermWiki
Jump to: navigation, search


Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.


Language dependent info

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: åårganem maadthskuvlesne jïh jåarhkeskuvlesne gusnie akte jallh jïjnjebh learohkh fierhne klaasseste meatan; vd. klaasseraerie
Explanation: Learohkie raerie galka learohkie bueriemasse barkedh jïh buerie skuvlebyjreskem nænnoestidh.


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: organ i grunnskolen og videregående skole med en eller flere representanter fra hver klasse; jf. klasseråd
Explanation: Elevrådet skal fremme elevenes interesser og arbeide for et godt skolemiljø.


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Language independent info

Collections Sources Related concepts