Ekologiija ja biras:álbmotmeahcci

From TermWiki
Jump to: navigation, search
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Property "Paradigm" (as page type) with input value "{{{Hello}}}" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.


Language dependent info

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: vaarjelimmiedajve - vaarjelimmiedajvese
Explanation: syn. nasjovnesåafoe Hardangeren guevtelh leah Nöörjen stööremes vaarjelimmiedajve.


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: naturvernområder i statlig eie eller under statlig administrasjon og forvaltningsregler, oppsyn m.v., som skal gi en viss garanti for at området ikke utsettes for påvirkning eller inngrep som vil endre naturforholdene


Svenska Definition: större naturområden som är fredade mot ingrepp som i väsentlig grad kan ändra naturförhållandena


Suomen kieli Definition: suurempi luonnonalue, joka on rauhoitettu sellaisten toimien varalta, jotka voivat merkittävästi muuttaa sen luonnonolosuhteita


Nynorsk


Latin


English


Language independent info

Collections Sources Related concepts

Permanent id