Semantic search

Jump to: navigation, search
Search

Edit query Show embed code

The query [[Collection::Collection:Kielâjuávus 01/2017]] was answered by the SMWSQLStore3 in 0.0042 seconds.


Results 51 – 62    (Previous 50 | Next 50)   (20 | 50 | 100 | 250 | 500)   (JSON | CSV | RSS | RDF)


Source Anarâškielâ Suomen kieli Svenska
Ekonomiija ja gávppašeapmi:vuáláneijee ekonomiatile

Ekonomiija ja gávppašeapmi:yhtiö

Servodatdieđa:yksinhuoltaja

Stáda almmolaš hálddašeapmi:Álbmotregisterguovddáš


More info: http://www.vrk.fi/%0A


More info: http://www.vrk.fi/

Ekonomiija ja gávppašeapmi:ásodatsearvi


Definition: Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätty tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä sellaista rakennusta tai sen osaa, jossa olevan huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi.
More info: Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599 2 § 1 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091599#L1P2%0A


Definition: Ett bostadsaktiebolag är ett aktiebolag som enligt bolagsordningen har till syfte att äga och besitta minst en sådan byggnad eller del av en byggnad i vilken mer än hälften av lägenhetens eller lägenheternas sammanlagda golvyta enligt bolagsordningen upptas av bostadslägenheter i aktieägarnas besittning.
More info: Lag om bostadsaktiebolag 22.12.2009/1599 2 § 1 http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20091599#L1P2

Juridihkka:ávus finnodâhservi


Definition: yhtiö, jossa yhtiömiehet ovat henkilökohtaisesti eli koko omaisuudellaan vastuussa yhtiön velvoitteista. Avoin yhtiö on oikeushenkilö. Henkilöyhtiöiden eräs laji, ks. kauppayhtiö, vrt. kommandiittihtiö, osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö, yhdistys

Beaivválaš giella:äkkilsämikielâ

Servodatdieđa:Čižetnuorah

Servodatdieđa:čiđđâluoddâ

Servodatdieđa:čálganváddosaš


Definition: vammainen henkilö, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi


Definition: person med funktionsnedsättning som på grund av medfödd eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom eller skada hämmats eller störts i sin utveckling eller sina psykiska funktioner

Servodatdieđa:čäciluoddâ


Definition: vesimäärä jonka yksittäisen ihmisen, valtion tm. yksikön kulutus vaatii. (kielitoimiston sanakirja)

Medisiidna:šovâttemtipšo