Semantic search

Jump to: navigation, search
Search

Edit query Show embed code

The query [[Collection::Collection:svïenske-åarjelsaemien]] was answered by the SMWSQLStore3 in 0.0017 seconds.


Results 51 – 68    (Previous 50 | Next 50)   (20 | 50 | 100 | 250 | 500)   (JSON | CSV | RSS | RDF)


Source Åarjelhsaemien Svenska
Medisiidna:röntgene-expedisjovne


Explanation: röntgene-expedisjovne- röntgene-expedisjovnese
More info: Gïeletjïerte

Servodatdieđa:sjeakoe


Explanation: sjeakoe-sjeakose
More info: Gïeletjïerte

  • städ (N)
    Sanctioned: true
Servodatdieđa:sjeakoejarnge


Explanation: sjeakoejarnge-sjeakoejarngese
More info: Gieletjïerte

Medisiidna:skïemtjevïtnedimmie


Explanation: skïemtjevïtnedimmie-skïemtjevïtnedæmman
More info: Gïeletjïerte


Definition: behandlingsformer som tränar upp muskulatur, arbetsförmåga, rörlighet i leder etcetera, även till exempel protesträning och förebyggande verksamhet

Medisiidna:sujhtemestjïehtjele


Explanation: sujhtemestjïehtjele-sujhtemestjïehtjelasse.

Gïeletjïerte

Medisiidna:såjhtoetjïehtjele


Explanation: såjhtoetjïehtjele-såjhtoetjïehtjelasse
More info: Gïeletjïerte.

Medisiidna:såjhtoetjïehtjele jipse


Explanation: såjhtoetjïehtjele jipse
More info: Gïeletjïerte

Servodatdieđa:tjaalehjarnge


Explanation: tjaalehjarnge-tjaalehjarngese
More info: Gïeletjïerte


Definition: sekretariat

Servodatdieđa:tjaangeldahke


Explanation: tjaangeldahke-tjaangledahkese. Gïeletjïerte

Stáda almmolaš hálddašeapmi:veahkkeneavvoguovddáš


Explanation: viehkievierhtiejarnge-viehkievierhtiejarngese
More info: Gïeletjïerte

Medisiidna:viehkieskïemtjesåjhtere


Explanation: viehkieskïemtjesåjhtere- viehkieskïemtjesåjhterasse
More info: Gïeletjïerte


Definition: person inom sjukvården med lägre utbildning och med mindre kvalificerad arbetsuppgifter än en sjuksköterska

Medisiidna:viehkievierhtieh-jïh dïrregegoevtese


Explanation: viehkievierhtieh-jïh dïrregegoevtese
More info: Gïeletjïerte

Medisiidna:vuesiehtimmestjïehtjele


Explanation: vuesiehtimmestjïehtjele-vuesiehtimmestjïehjelasse
More info: Gïeletjïerte

Servodatdieđa:vuordinlatnja


Explanation: vuertemetjïehtjele-vuertemetjïehtjelasse
More info: Gïeletjïerte

Medisiidna:våarhkoe


Explanation: våarhkoe-våarhkose.

Våarhkoe skïemtjegåetesne.
More info: Gïeletjïerte

Medisiidna:åålmehbaeniehokse


Explanation: åålmehbaeniehokse-åålmehbaeniehoksese. Gïeletjïerte

Medisiidna:åålmehbaeniehoksen kanslije


Explanation: åålmehbaeniehoksen kanslije- åålmehbaeniehohsen kanslijese.
More info: Gïeletjïerte

Medisiidna:čuohpaheapmi


Explanation: operasjovne-operasjovnese
More info: Gïeletjïerte