All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h Norwegian Bokmål (nb)'''TermWiki-tagger''' er navn-verdi-par, og er alltid del av en TermWiki-áđa. TermWiki-tagg-representasjonen er tekst som begynner med vertikal linje (|). ''Navnet'' på taggen er det som er mellom '''|'''- og '''='''-symbolene. Verdien til taggen er det man ser mellom '''='''-symbolet og neste vertikallinje.
 h Northern Sami (se)'''TermWiki-gilkorat''' lea namahus-árvu-párat, ja leat álo TermWiki-áđa siskkobealde. TermWiki-gilkor representašuvdna lea teaksta mii álgá ceakkosážuin (|). Gilkora ''namahus'' lea dat mii oidno '''|''' ja '''=''' mearkkaid gaskkas. Gilkora árvu lea dat mii oidno maŋŋá '''='''-mearkka ja boahtte ceakkosážu gaskkas.