All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h Norwegian Bokmål (nb)Det andre tiltaket er å forbedre informasjonen i det høyre vinduet, slik at det ikke blir konflikt mellom innholdet i de to vinduene.
 h Northern Sami (se)Nubbi doaibma šaddá buoridit dieđuid olgeš siiddus, nu ahte ii leat konflikta dáid guokte siiduid sisdoaluid gaskkas.