All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h Norwegian Bokmål (nb)===Bestemme redigeringsrettigheter===
Brukeren må ha lov til å redigere konseptsider. De rettighetene bestemmer man her [[Erenoamáš:Geavaheaddjevuoigatvuođat]]
 h Northern Sami (se)===Meroštit doaimmahanvuoigatvuođaid===
Geavaheaddjis ferte leat lohppi doaimmahit doabasidduid. Daid vuoigatvuođaid merošta dáppe: [[Erenoamáš:Geavaheaddjevuoigatvuođat]]