All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 6 translations.

NameCurrent message text
 h Norwegian Bokmål (nb)På høyresiden dukker det opp et tekstfelt hvor man skriver oversettelsen. Deretter trykker man på «Lagre og åpne neste» til man er ferdig å oversette.
 h Norwegian Nynorsk (nn)På høgresida i tabellen dukkar det no opp eit tekstfelt der ein kan skriva inn omsetjinga. Deretter klikkar ein på «Lagra og opna neste» til ein er ferdig med å omsetja.
 h Northern Sami (se)Olgešbealde ihtá čállingieddi masa čálát jorgaluvvon teavstta. Dasto coahkkala «Save and open next» dassái go lea geargan jorgaleames.
 h Southern Sami (sma)Dennie åelkiesbielesne onne teekstem jijhti gusnie dam jarkoestimmiem tjaala. Dan mænngan "Save and open next" dïedtele, goske riejries jarkoestamme.
 h smj (smj)Oalgesbielen ihtá tjállemboaksa masi tjála jårggålimev.  De dieddela "Save and open next" desik la gærggam jårggålimes.
 h Swedish (sv)På högersidan dyker ett redigeringsfält upp där man skriver översättningen. Sen trycker man på knappen »Lagra och öppna nästa« tills man är ferdig att översätta.