All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 7 translations.

NameCurrent message text
 h Finnish (fi)Tällä termiwikillä on mahdollista rekisteröidä termejä jokaiselta alalta. Sinulla pitää olla käyttäjätili, jotta voit rekisteröidä termejä.
 h Norwegian Bokmål (nb)Det er mulig å registrere termer fra alle områder i denne termwikien. Du må ha brukerkonto for å registrere termer. Send e-post til [mailto:info@giellagaldu.com Giellagáldu] for å få en brukerkonto.
 h Norwegian Nynorsk (nn)Det er mogleg å registrera termar frå alle område i denne wikien. Du må ha brukarkonto og redaktørstatus for å registrera og redigera termar.
 h Northern Sami (se)Dán tearbmawikis lea vejolaš registreret tearpmaid juohke suorggis. Dus ferte leat geavaheaddjikontu, vai sáhtát registreret tearpmaid. Sáddes e-boastta [mailto:info@giellagaldu.com Giellagáldui] ja dáhto geavaheaddjikonttu dan bokte.
 h Southern Sami (sma)Daennie termewikesne gåarede termh registreredh fearhnen suerkesne. Datne tjiehth åtnoekontoem utnedh, juktie maahtah termh registreredh.
 h smj (smj)Dán tærmmawikin máhtá registrerit moallánagájt juohkka tærmmasuorges. Viertti allasit åttjudit addnekontov jus galga bessat registrerit termajt.
 h Swedish (sv)I den här termwikin är det möjligt att registrera termer i alla områden. Du måste ha ett användarkonto så att du kan registrera ord.. Skicka e-post till [mailto:info@giellagaldu.com Giellagáldui] och skaffa användarkonto.