Recent changes

Jump to: navigation, search

Track the most recent changes to the wiki on this page.

Recent changes options
Legend:
N
This edit created a new page (also see list of new pages)
m
This is a minor edit
b
This edit was performed by a bot
(±123)
The page size changed by this number of bytes
Show last 100 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide minor edits | Show bots | Hide anonymous users | Hide registered users | Hide my edits

Show new changes starting from 10:44, 15 November 2019
   

15 November 2019

    08:59(Move log) ‎    ‎[Bigga-Helena Magga‎×3]
     08:59Ođđa sánit:Uđđâ säänih 6713 ‎(diff; hist; +160) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links ‎ ‎
    07:26Luonddudieđa ja matematihkka:deahkka ‎(3 changes; hist; -79) ‎    ‎[Bigga-Helena Magga‎×3]

14 November 2019

     11:44Education:edb ‎(diff; hist; +11) ‎    ‎Sara Marja MaggaShow user links ‎ ‎
     11:41Education:foreldrerådets arbeidsutvalg ‎(diff; hist; +20) ‎    ‎Sara Marja MaggaShow user links ‎ ‎
     11:15Servodatdieđa:åejviebaakoelæstoe 20110120 19 ‎(diff; hist; +333) ‎    ‎Sara Marja MaggaShow user links ‎ ‎
     10:45Education:lov om videregående opplæring ‎(diff; hist; -4) ‎    ‎Sara Marja MaggaShow user links (staeriedamme normen mietje)
     10:40Stáda almmolaš hálddašeapmi:opplæring ‎(diff; hist; +2) ‎    ‎Sara Marja MaggaShow user links (Staeriedamme normen mietje)
     10:38Servodatdieđa:opplæring ‎(diff; hist; +1) ‎    ‎Sara Marja MaggaShow user links (Staeriedamme normen mietje)
    10:34Education:videregående utdanning ‎(2 changes; hist; -4) ‎    ‎[Sara Marja Magga‎×2]

13 November 2019

     13:53Religion:koummõhttsaž ‎(diff; hist; +116) ‎    ‎Henna LehtolaShow user links ‎ ‎
     13:51Servodatdieđa:jânnamvuʹvdd ‎(diff; hist; +204) ‎    ‎Henna LehtolaShow user links ‎ ‎
     13:50Servodatdieđa:jääʹmmem ‎(diff; hist; +109) ‎    ‎Henna LehtolaShow user links ‎ ‎
     13:50Religion:jääʹmmempeiʹvv ‎(diff; hist; +89) ‎    ‎Henna LehtolaShow user links ‎ ‎
     13:49Religion:jääʹmteʹm ‎(diff; hist; +86) ‎    ‎Henna LehtolaShow user links ‎ ‎
     13:49Religion:juǥstõõvvâd ‎(diff; hist; +86) ‎    ‎Henna LehtolaShow user links ‎ ‎
     13:48Servodatdieđa:juâǥǥõs ‎(diff; hist; +25) ‎    ‎Henna LehtolaShow user links ‎ ‎
 N   12:46Servodatdieđa:veajuiduhttima fierpmádatgálledeapmi ‎(diff; hist; +1,094) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=fi |definition=vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa tapahtuva käynti, jossa terapeutti tapaa kuntoutujan ja hänen kuntoutumisensa kannalta merki...)
 N   12:39Servodatdieđa:veajuiduhttima ovttasbargogálledeapmi ‎(diff; hist; +771) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=sv |definition=besök av åtminstone två terapeuter gemensamt där en rehabiliteringsklient som får åtminstone två olika terapier är närvarande }} {{C...)
 N   12:36Servodatdieđa:veajuiduhttima bagadallangálledeapmi ‎(diff; hist; +1,194) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=sv |definition=besök genom vilket en yrkesutbildad person handleder och stöder rehabiliteringsklienten eller rehabili-teringsklientens anhöriga eller and...)
     12:31Servodatdieđa:ruovttusfitnan ‎(diff; hist; +282) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links ‎ ‎
    12:30(Move log) ‎    ‎[Børre Gaup; Bigga-Helena Magga‎×11]
     12:29Ođđa sánit:Uđđâ säänih 7714 ‎(diff; hist; +214) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links ‎ ‎
 N   12:27Servodatdieđa:veajuiduhttima áššehasovttasbargu ‎(diff; hist; +1,196) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=se |more_info=boarásmuvvan }} {{Concept info |language=sv |definition=verksamhet där man kom överens om principerna och tillvägagångssätten för samar...)
 N   11:52Servodatdieđa:veajuiduhttinlágádus ‎(diff; hist; +760) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=sv |definition=verksamhetsenhet där man stöder och främjar rehabilitering }} {{Concept info |language=fi |definition=toimintayksikkö, jossa tuetaan ja e...)
     11:48Servodatdieđa:veajuiduhttima bálvaleapmebuvttadeaddji ‎(diff; hist; +935) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links ‎ ‎
 N   11:45Servodatdieđa:veajuiduhttima balvalapmebuvttadeaddji ‎(diff; hist; +127) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Related expression |language=se |expression=veajuiduhttima bálvaleapmebuvttadeaddji |pos=MWE |sanctioned=True }} {{Concept}})
     11:29Ođđa sánit:Uđđâ säänih 8337 ‎(diff; hist; +525) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links ‎ ‎
 N   11:26Servodatdieđa:veajuiduhttindoarjja ‎(diff; hist; +1,262) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=sv |definition=förmån beroende på prövning som utgör ett engångsbelopp och betalas till rehabiliteringsklienter som får rehabiliteringspenning för a...)
 N   11:21Servodatdieđa:bajásdoallobuhtadus ‎(diff; hist; +863) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=sv |definition=förmån beroende på prövning som utöver rehabiliteringspenningens minimibelopp för yrkesinriktad rehabilitering betalas per dag under re...)
 N   11:17Servodatdieđa:oasseveajuiduhttinruhta ‎(diff; hist; +764) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=sv |definition=rehabiliteringspenning som betalas när en rehabiliteringsklient arbetar deltid vid sidan av rehabilitering och rehabiliteringen inklusive re...)
 N   11:14Servodatdieđa:bottu veajuiduhttinruhta ‎(diff; hist; +746) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=sv |definition=minskad rehabiliteringspenning som betalas för tiden mellan rehabiliteringsperioder }} {{Concept info |language=fi |definition=kuntoutusjaks...)
     10:57Servodatdieđa:vuordináiggi veajuiduhttinruhta ‎(diff; hist; +367) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links ‎ ‎
 N   10:56Servodatdieđa:áhpehisvuođaáiggi veajuiduhttinruhta ‎(diff; hist; +334) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Related expression |language=se |expression=vuordináiggi veajuiduhttinruhta |pos=MWE |sanctioned=False }} {{Related expression |language=fi |expression=odotusajan kuntoutusraha |...)
 N   10:52Servodatdieđa:ealáhatoačču veajuiduhttinruhta ‎(diff; hist; +820) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=sv |definition=rehabiliteringspenning som betalas till rehabiliteringsklienter som får full sjukpension, rehabiliterings-stöd, arbetslivspension eller gen...)
 N   10:49Servodatdieđa:nuora veajuiduhttinruhta ‎(diff; hist; +566) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=fi |definition=16–19-vuotiaalle nuorelle myönnettävä kuntoutusraha }} {{Concept info |language=sv |definition=rehabiliteringspenning som beviljas 16–...)
     10:44Servodatdieđa:kuntoutusraha ‎(diff; hist; +367) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links ‎ ‎
 N   10:40Servodatdieđa:veajuiduhttinruhtaovdu ‎(diff; hist; +616) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=fi |definition=kuntoutusraha, ylläpitokorvaus tai harkinnanvarainen kuntoutusavustus }} {{Concept info |language=sv |definition=rehabiliteringspenning, ers...)
 N   10:38Servodatdieđa:skuvlabierggasmearreruhta ‎(diff; hist; +799) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=sv |definition=rehabiliteringsförmån genom vilken kostnader för behövligt studiematerial ersätts i fråga om rehabilite-ringsklienter som deltar i utbi...)
 N   10:34Servodatdieđa:veajuiduhttinovdu ‎(diff; hist; +673) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=sv |definition=förmån genom vilken rehabilitering som rehabiliteringsklienten behöver ordnas eller kostnader för rehabiliteringen ersätts }} {{Concept...)
 N   10:31Servodatdieđa:buorre veajuiduhttinvierru ‎(diff; hist; +855) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=sv |definition=allmänna principer för ordnande, genomförande och utveckling av rehabilitering, som följer rehabili-teringslagstiftningen och beaktar kun...)
 N   10:28Servodatdieđa:veajuiduhttima bálvaleapmeplána ‎(diff; hist; +913) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=sv |definition=servicebeskrivning som ställer kvalitetskrav beträffande rehabiliteringens (1) genomförande och inne-håll, rehabiliteringsklientens delta...)
 N   10:25Servodatdieđa:ámmátlaš skuvlejumi ollašuhttinplána ‎(diff; hist; +1,019) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=sv |definition=plan som anknyter till beviljandet av hjälpmedel inom yrkesinriktad rehabilitering och syftar till att klar-lägga den unga rehabiliteringsk...)
 N   10:02Servodatdieđa:persovnnalaš studeren- ja veajuiduhttinpána ‎(diff; hist; +1,496) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=sv |definition=plan som görs upp utifrån en medicinsk bedömning och där möjligheterna för en 16–19-åring att dra nytta av yrkesinriktad rehabiliter...)
 N   09:56Servodatdieđa:veajuiduhttinplána ‎(diff; hist; +619) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=sv |definition=plan för ordnande och samordning av de tjänster som rehabiliteringsklienten behöver }} {{Concept info |language=fi |definition=kuntoutujan...)
 N   09:53Servodatdieđa:veajuiduhttinmearrádus ‎(diff; hist; +581) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=sv |definition=beslut om huruvida rehabilitering beviljas en person som ansökt om sådan }} {{Concept info |language=fi |definition=päätös siitä, myön...)
 N   09:50Servodatdieđa:veajuiduhttinálgga ‎(diff; hist; +583) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=sv |definition=skriftlig eller muntlig kontakt som tas för inledande av rehabilitering }} {{Concept info |language=fi |definition=kirjallinen tai suullinen...)
 N   09:47Servodatdieđa:veajuiduhttindárbu ‎(diff; hist; +866) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=sv |definition=behov som uppstått på grund av en konstaterad försämring av arbets- eller funktionsförmågan och som kan mötas genom rehabilitering }}...)
     09:14Mášenteknihkka:cahkir ‎(diff; hist; +218) ‎    ‎Børre GaupShow user links (Divide invalid expression into four separate expressions)
 N   08:58Servodatdieđa:bearaškursa ‎(diff; hist; +541) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=sv |definition=kurs som är avsedd för rehabiliteringsklienten och hans eller hennes familj }} {{Concept info |language=fi |definition=kuntoutujalle ja hä...)
 N   08:56Servodatdieđa:vuogáiduvvanhárjeheapmekursa ‎(diff; hist; +931) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=sv |definition=kortvarig kurs under vilken flera rehabiliteringsklienter som är i likartad situation får anpassningsträningoch där fokus ligger på att...)
     08:52Servodatdieđa:hárjáneapmeveajuiduhttin ‎(diff; hist; -202) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links ‎ ‎
N   08:50Servodatdieđa:hárjánanveajuiduhttin ‎(3 changes; hist; +927) ‎    ‎[Bigga-Helena Magga‎×3]
     08:47Servodatdieđa:veajuiduhttinkursa ‎(diff; hist; +442) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links ‎ ‎
     08:45Servodatdieđa:kuntoutuskurssi ‎(diff; hist; +93) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links ‎ ‎
 N   08:44Servodatdieđa:veajuiduhttináigodat ‎(diff; hist; +546) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=sv |definition=period under vilken en rehabiliteringsklient får rehabilitering }} {{Concept info |language=fi |definition=ajanjakso, jonka aikana kuntoutuj...)
 N   08:39Servodatdieđa:ealáhusdoarjja ‎(diff; hist; +870) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=sv |definition=ekonomiskt stöd till en person med funktionsnedsättning som grundar eller lägger om ett eget företag eller utövar ett yrke }} {{Concept...)
     08:33Medisiidna:Veahkkeneavvu ‎(diff; hist; +397) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links ‎ ‎
     08:32Guolástus:badjerapmu ‎(diff; hist; +222) ‎    ‎Marit Eira GainoShow user links ‎ ‎
     08:20Guolástus:báhkket ‎(diff; hist; +233) ‎    ‎Marit Eira GainoShow user links ‎ ‎
     08:18Guolástus:báitit ‎(diff; hist; +267) ‎    ‎Marit Eira GainoShow user links ‎ ‎
     08:16Guolástus:bakrum-olmmái ‎(diff; hist; +218) ‎    ‎Marit Eira GainoShow user links ‎ ‎
     08:14Guolástus:bakrumsiessi ‎(diff; hist; +218) ‎    ‎Marit Eira GainoShow user links ‎ ‎
    08:12Guolástus:bárdi ‎(2 changes; hist; +285) ‎    ‎[Marit Eira Gaino‎×2]
     08:09Guolástus:bárlásta ‎(diff; hist; +245) ‎    ‎Marit Eira GainoShow user links ‎ ‎
     08:08Guolástus:báškken ‎(diff; hist; +218) ‎    ‎Marit Eira GainoShow user links ‎ ‎
N   08:06Guolástus:beantá ‎(3 changes; hist; +1,338) ‎    ‎[Marit Eira Gaino‎×3]
 N   08:05Servodatdieđa:ámmátlaččat čiekŋuduvvon medisiinnalaš veajuiduhttin ‎(diff; hist; +1,551) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=se |more_info=boarásmuvvan KELA ii mieđit šat ámmátlaččat čiekŋuduvvon medisiinnalaš veajuiduhttima. }} {{Concept info |language=sv |definition=r...)
    08:05Guolástus:basta ‎(2 changes; hist; +215) ‎    ‎[Marit Eira Gaino‎×2]
N   07:58Servodatdieđa:neuropsykologalaš veajuiduhttin ‎(2 changes; hist; +827) ‎    ‎[Bigga-Helena Magga‎×2]
     07:30Servodatdieđa:kuntoutuspsykoterapia ‎(diff; hist; +672) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links ‎ ‎
 N   07:26Servodatdieđa:veajuiduvvi dikšu ‎(diff; hist; +1,105) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=se |more_info=boarásmuvvan }} {{Concept info |language=sv |definition=medicinsk rehabilitering som syftade till att förebygga och fördröja sådan nedsä...)
 N   07:10Servodatdieđa:árraveajuiduhttin ‎(diff; hist; +866) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=sv |definition=av företagshälsovården ordnad rehabilitering (1) som riktas till personer hos vilka risk för nedsättning av arbetsförmågan konstaterat...)
    07:06Luonddudieđa ja matematihkka:lohti ‎(2 changes; hist; -83) ‎    ‎[Bigga-Helena Magga‎×2]
 N   07:03Servodatdieđa:KIILA-veajuiduhttin ‎(diff; hist; +742) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=sv |definition=yrkesinriktad rehabilitering som FPA ordnar för arbetande rehabiliteringsklienter för att deras arbets-förmåga ska förbättras och de sk...)
 N   07:00Servodatdieđa:bargonávcca doalaheaddji veajuiduhttin ‎(diff; hist; +1,251) ‎    ‎Bigga-Helena MaggaShow user links (Ođđa siidu: {{Concept info |language=sv |definition=yrkesinriktad rehabilitering som syftade till att göra det möjligt för rehabiliteringsklienten att fortsätta i sitt eget arbete eller byt...)