Expression:årskull

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language nb
wordclass N


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:kopi av p6 skole2 rettet vers forts sista beslut till borre 117

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Education:årskull

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: almetjh mah, daamhtaj skuvlebyjreskisnie, seamma jaepien reakasovveme jïh seamma klaassedaltesisnie


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: personer, ofte i forbindelse med skole, som er født samme år og dermed er på samme klassetrinn


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English