Expression:åvtesmaaksoe

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language sma
wordclass


Concepts

Concept page: Huksenteknihkka:depositum

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: gaevnieh jallh beetnegh mah edtjieh vihtiestimmine årrodh juktie sjiehtedimmiem tjirrehtidh, jallh løøneme vuj leejjeme gaevnieh seamma buerine bååstide åadtjodh; vd. viedteldahke


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: ting eller pengebeløp som stilles som sikkerhet (deponeres) for at en avtale skal bli overholdt, eller at en lånt eller leid ting blir levert tilbake i samme stand; jf. pant


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English