Expression:čiähumáinum

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language smn
wordclass N


Concepts

Concept page: Ekonomiija ja gávppašeapmi:čiähumáinum

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: dolda audiovisuella kommersiella meddelanden
Explanation: återgivning i ord eller bild av varor, tjänster, namn, varumärke eller verksamheter som utövas av en varu- eller tjänsteproducent i program, då sådan återgivning av leverantören av medietjänster är avsedd att tjäna som reklam, och då allmänheten kan vilseledas i fråga om dess art
More info: Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster), art. 1.1 j

32010L0013/SV http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:32010L0013


Suomen kieli Definition: piilotetusti toteutettu audiovisuaalinen kaupallinen viestintä
Explanation: ’piilotetusti toteutetulla audiovisuaalisella kaupallisella viestinnällä’ [tarkoitetaan] tavaranvalmistajan tai palveluntarjoajan tavaroiden, palvelujen, nimen, tavaramerkin tai toiminnan sanallista tai kuvallista esittämistä ohjelmissa siten, että mediapalvelun tarjoajan tarkoituksena on käyttää tätä esittämistä mainostarkoituksessa ja siten, että se saattaa johtaa yleisöä harhaan esittämisen luonteen suhteen.
More info: IATE 18.08.2017, Euroopan unioni (IATE-767861)


Nynorsk


Latin


English