Expression:šiehtadus

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language se
wordclass N


Concepts

Concept page: Dáidda ja girjjálašvuohta:almmuhus

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: (av fr.), avertissement, meddelelse mot en viss avgift rykket i avis, tidsskrift el.l.


Svenska Definition: (av fr.) avertissement, meddelande som mot en viss avgift tryckes i en tidning, tidskrift e.l.


Suomen kieli Definition: (ra.), (lehti-)ilmoitus, joka maksua vastaan julkaistaan sanomalehdessä, aikakausilehdessä tms.


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:avtale 1

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: goappatbealat lohpádus, soahpamuš juogamas; vrd. šiehtadus


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: gjensidig løfte, enighet om noe; jf. kontrakt


Svenska
  • avtal (N)
    Sanctioned: true


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:overenskomst

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: soahpamuš mii lea boađus go bealit geain leat iešguđetlágan beroštumit dahje oainnut leat šiehtadallan


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: avtale som er resultat av forhandlinger mellom parter med ulike interesser eller synspunkter


Svenska
  • avtal (N)
    Sanctioned: true


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Ekonomiija ja gávppašeapmi:soahpamuš

Language Concept Expressions
Davvisámegiella More info: vrd: avtale 1

kontrákta?


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: Båata verbeste latjkedh. latjkoe-latjkose


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: komme overens, bli eller være enig om noe; komme til enighet


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Stáda almmolaš hálddašeapmi:šiehtadus

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål


Svenska
  • avtal (N)
    Sanctioned: true


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English