Expression:CP-vamma

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language fi
wordclass


Concepts

Concept page: Medisiidna:CP-vamma

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: CP-vuoiŋŋašváddu Cerebral Palsy


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: Cerebral pares, förkortat CP, är ett samlingsnamn för en rad störningar av muskelkontrollen, vilka uppstått på grund av en hjärnskada innan hjärnan är färdigutvecklad, det vill säga under fostertiden, under födseln eller under de första två levnadsåren. Cerebral pares betyder förlamning genom hjärnskada


Suomen kieli Definition: CP-vamma, ICD-tautiluokituksessa CP-oireyhtymä (engl. cerebral palsy) on syntymässä tai varhaislapsuudessa saatu pysyvä aivovaurio, joka vaikeuttaa vartalon liikkeiden hallintaa ja lihaskoordinaatiota. Vamman aiheuttaa vaurio yhdellä tai useammalla aivoalueella, jotka säätelevät liikkumista ja liikkeiden hallintaa. Vaurio voi tapahtua raskauden aikana, pian syntymän jälkeen tai varhaislapsuudessa mutta kuitenkin ennen kolmatta ikävuotta. CP-vamman todennäköisyyttä kasvattava riskitekijä on yli 35 vuoden synnytysikä.


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Medisiidna:CP-váddu

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: Vuoiŋŋašváddu/vuoiŋŋamašváddu mii hehtte goruda lihkastagaid hálddašeami. Dát šaddá ovdal riegádeami, riegádeamis dahje árra mánnávuođas


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: samlingsnamn för en rad störningar av muskelkontrollen, vilka uppstått på grund av en hjärnskada innan hjärnan är färdigutvecklad, det vill säga under fostertiden, under födseln eller under de första två levnadsåren. Cerebral pares betyder förlamning genom hjärnskada.


Suomen kieli Definition: aivovaurion aiheuttama liikunnallinen häiriö
Explanation: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00137#s3


Nynorsk


Latin


English