Expression:Kištottâllâm- já kulâtteijeevirgádâh

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language smn
wordclass MWE


Concepts

Concept page: Stáda almmolaš hálddašeapmi:Gilvvohallan- ja golaheaddjivirgádat

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: För att genomföra konkurrens- och konsumentpolitiken, säkerställa att marknaden fungerar, verkställa konkurrenslagen (948/2011) och genomföra Europeiska unionens konkurrensregler samt för att trygga konsumenternas ekonomiska och rättsliga ställning finns Konkurrens- och konsumentverket.
More info: Lag om Konkurrens- och konsumentverket http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2012/20120661


Suomen kieli Definition: Kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toteuttamista, markkinoiden toimivuuden varmistamista, kilpailulain (948/2011) ja EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa sekä kuluttajan taloudellisen ja oikeudellisen aseman turvaamista varten on Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
More info: Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120661


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Juridihkka:kilpailu- ja kuluttajavirasto

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli More info: Vuoden 2013 alussa Kilpailuvirasto yhdistettiin kuluttajaviraston kanssa kilpailu- ja kuluttajavirastoksi (Finlex https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120661 luettu 5.10.2020).


Nynorsk


Latin


English