Expression:Maailman muisti- ohjelma

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language fi
wordclass MWE


Concepts

Concept page: Stáda almmolaš hálddašeapmi:Máilmmi dokumeantaárbi

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: Världsminnesprogrammet (på engelska)Linkki aukeaa uuteen ikkunaan. upprätthålls av Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur Unesco. Programmets vision är att världens arkiv- och biblioteksarv tillhör alla, att det skyddas för oss alla och att det ständigt finns tillgängligt för alla enligt de kulturella sederna och den kulturella praxisen.[1]


Suomen kieli Definition: Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön Unesco ylläpitää Maailman muisti -ohjelmaa (englanniksi)Linkki aukeaa uuteen ikkunaan.. Ohjelman visio on, että maailman arkisto- ja kirjastoperintö kuuluu kaikille, sitä suojellaan meitä kaikkia varten ja että se on jatkuvasti kaikkien saatavilla kulttuuristen tapojen ja käytäntöjen mukaisesti.[2]


Nynorsk


Latin


English Definition: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation UNESCO maintains Memory of the World programmeLinkki aukeaa uuteen ikkunaan.. The vision of the Memory of the World Programme is that the world's documentary heritage belongs to all, should be fully preserved and protected for all and, with due recognition of cultural mores and practicalities, should be permanently accessible to all without hindrance. [3]