Expression:adgangsbegrensning

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language nb
wordclass N


Concepts

Concept page: Education:adgangsbegrensning

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: gaertjiedamme nuepiem learohkine skuvlesne sjïdtedh, lihtsege siebresne j.n.v.; vd. gaptjeldihkie lohkeme
Explanation: Skuvlide kaarakterh jïh lissiepoengh muenieh mejtie åådtje tjaangedh .


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: begrenset mulighet til å bli opptatt som elev ved en skole, medlem av en forening o.l.; jf. lukket studium
Explanation: I skoleverket er det karakterer og eventuelle tilleggspoeng som avgjør et eventuelt opptak.


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English