Expression:adjunkt

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language nb
wordclass N


Concepts

Concept page: Education:adjunkt

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: almetje man lea cand.mag.-eksaamene jallh seammaleejns jïh praktigke-peedagogihke lissieööhpehtimmiem.


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: person med cand.mag.-eksamen eller tilsvarende og med praktisk-pedagogisk tilleggsutdanning


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English