Expression:allergi

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language sv
wordclass N


Concepts

Concept page: Medisiidna:allergastit, allergiseret

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: Allergi är en av våra största folksjukdomar och var femte svensk är idag drabbad. De vanligaste allergierna är pälsdjurs- och pollenallergi, men många får också besvär av kvalster eller vissa födoämnen. Orsakerna till allergi är inte helt klarlagda men risken för att få allergi ökar om en förälder eller båda föräldrarna har det. Troligtvis påverkar även miljö och livsstil.


Suomen kieli Definition: aiheuttaa allergiaa, altistaa allergialle


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Medisiidna:allergiija

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: allergije - allergijese
Explanation: Almetjh mah aastmeste jallh allergijeste plaakenieh dïhte vearelde stoerre staarine maahta feerlegs årrodh voejngehtidh.
  • allergije (N)
    Status: recommended
    Sanctioned: false


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: forandring i en organismes reaksjonsmåte, overømfintlighet overfor visse stoffer


Svenska Definition: förändring i en organisms reaktionssätt, överkänslighet mot vissa ämnen


Suomen kieli Definition: elimistön reaktiotavan muutos, yliherkkyys tietyille aineille


Nynorsk


Latin


English

language nb
wordclass N


Concepts

Concept page: Medisiidna:allergiija

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: allergije - allergijese
Explanation: Almetjh mah aastmeste jallh allergijeste plaakenieh dïhte vearelde stoerre staarine maahta feerlegs årrodh voejngehtidh.
  • allergije (N)
    Status: recommended
    Sanctioned: false


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: forandring i en organismes reaksjonsmåte, overømfintlighet overfor visse stoffer


Svenska Definition: förändring i en organisms reaktionssätt, överkänslighet mot vissa ämnen


Suomen kieli Definition: elimistön reaktiotavan muutos, yliherkkyys tietyille aineille


Nynorsk


Latin


English