Expression:ankara myrsky

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language fi
wordclass MWE


Concepts

Concept page: Luonddudieđa ja matematihkka:91 garra stoarbma

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: m/s: 28,5-32,6
Explanation: Eatnamis dovdo ná: Ii leat dábálaš ja stuora vahágat šaddet.

Mearas/Ábis dovdo ná: Oalle alla bárut (unna ja dábálaš dámppat sáhttet láhppot báruid gáskkii). Mearas leat beare vilges soktat mat leat biekka mielde mannamen. Juohke sajis šaddá sokta. Dat oaidná heittot.
More info: 11 Beaufort


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: m/s: 28,5-32,6
Explanation: På land: Forekommer sjelden og følges av store ødeleggelser.

På sjøen: Ualminnelige høye bølger (små og middelstore skip kan for en tid forsvinne i bølgedalene). Sjøen er fullstendig dekket av lange, hvite skumflak som ligger i vindens retning. Overalt blåser bølgekammene til frådelignende skum. Sjørokket nedsetter synsvidden.
More info: 11 Beaufort


Svenska Definition: m/s: 28,5-32,6

Svår storm (gammal benämning).
Explanation: På land: Förekommer sällan och följs av stor förödelse. Till sjöss: Ovanligt höga vågor (små och medelstora fartyg kan försvinna i vågdalarna en stund). Havet är helt täckt av långa vita skumflingor som ligger i vindriktningen. Överallt blåser vågkammarna till skumliknande skum, sikten försämras.
More info: 11 Beaufort

  • storm (N)
    Sanctioned: true


Suomen kieli Definition: m/s: 28,5-32,6
Explanation: Maalla: Metsää kaatuu; rakennukset siirtyilevät. Erittäin harvoin sisämaassa.

Merellä: Poikkeuksellisen korkeita aaltoja; pienet ja keskikokoiset laivat katoavat näköpiiristä aaltojen taakse. Meren pinta valkoisenaan leveistä vaahtolautoista, useimmat aallonharjat hajoavat tuulessa vaahdoksi. Näkyvyys heikko.
More info: 11 Beaufort


Nynorsk


Latin


English Definition: m/s: 28,5-32,6
Explanation: Land conditions: Very rarely experienced; accompanied by widespread damage.

Sea conditions: Exceptionally high waves; small- and medium-sized ships might be for a long time lost to view behind the waves; sea is covered with long white patches of foam; everywhere the edges of the wave crests are blown into foam; visibility affected
More info: .11 Beaufort