Expression:anklageprinsippet

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language nb
wordclass N


Concepts

Concept page: Juridihkka:sivahanprinsihppa

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: prinsihppa mii mielddisbuktá dan ahte almmolaš aššáskuhttineiseválddis lea váldoovddasvástádus lágidit duopmoáššiid dikki ovdii( JL:16, jorgaluvvon


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: prinsipp som går ut på at det offentlige ved påtalemyndigheten har hovedansvaret for å bringe straffesaker inn for retten( JL: 16).


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Juridihkka:sivahanprinsihppa 1

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: prinsihppa mii mielddisbuktá dan ahte almmolaš aššáskuhttineiseválddis lea váldoovddasvástádus lágidit duopmoáššiid dikki ovdii( JL:16, jorgaluvvon


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: prinsipp som går ut på at det offentlige ved påtalemyndigheten har hovedansvaret for å bringe straffesaker inn for retten( JL: 16).


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English