Expression:arbeidsavklaringsperiode

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language nb
wordclass


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:sairauspäivärahan ensisijaisuusaika

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: áigodat man Áel nanne bargoealáhatlágaid vuođul dievas bargonávccahisvuođaealáhaga álgináigodaga meroštallama várás
Explanation: MEG: Lea go sáhka uføre dahje sykemelding áiggi birra? Vai arbeidsavklaringsperiode birra?Dán gal fertet suoskat bures!


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: MEG: Googlejorgalus: perioden som skal fastsettes av Kela for å bestemme utgangspunktet for full uførepensjon i samsvar med lov om arbeidspensjoner
Explanation: lea go syken


Svenska Definition: tidsperiod som FPA fastställer när begynnelsetidpunkten för full sjukpension enligt arbetspensions-lagarna ska bestämm


Suomen kieli Definition: ajanjakso, jonka Kela vahvistaa työeläkelakien mukaisen täyden työkyvyttömyyseläkkeen alkamisajan-kohdan määrittelyä varten


Nynorsk


Latin


English