Expression:arbetsplatsutredning

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language sv
wordclass N


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:bargobáikečielggadeapmi

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: bargodearvvašvuođabálvalusat mat galget identifiseret ja árvvoštallat riskaid ja áššiid mat sáhttet čuohcat heajut guvlui dearvvašvuhtii, ja leat go barggus, bargobirrasis ja bargooktavuođain áššit mat mielddisbuktet huša, bargo- bargobiras- ja bargooktavuođaresurssaid, ja maid buktit evttohusaid movt buoridit bargobirrasa ja bargooktavuođaid, eastadit barggu geažil čuožžilan dearvvašvuođabárttiid, ja evttohit ja ovddidit buriid bargobirrasiid.


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: aktiviteter i bedriftshelsetjenesten som skal identifisere og evaluere risiko og ulemper for helse og stressfaktorer forårsaket av arbeid, arbeidsmiljø eller arbeidsfellesskap, samt ressursene som genereres av arbeid, arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap, og også foreslå utvikling av arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap


Svenska Definition: verksamhet inom företagshälsovården för att identifiera och utvärdera de risker och olägenheter för hälsan och de belastningsfaktorer som arbetet, arbetsmiljön eller arbetsgemenskapen orsakar samt deresurser som arbetet, arbetsmiljön och arbetsgemenskapen genererar, och även föreslå utveckling av arbetsmiljön och arbetsgemenskapen, förebygga och avvärja observerade hälsorisker samt upprätt-hålla och främja arbets- och funktionsförmågan


Suomen kieli Definition: työterveyshuollon toiminta, jonka avulla tunnistetaan ja arvioidaan työstä, työympäristöstä ja työyhtei-söstä aiheutuvat terveysvaarat, -haitat ja kuormitustekijät ja työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä saatavat voimavarat sekä tehdään ehdotuksia työympäristön ja työyhteisön kehittämiseksi, havaittujen terveysvaarojen ehkäisemiseksi sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi


Nynorsk


Latin


English