Expression:autismi

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language fi
wordclass N


Concepts

Concept page: Medisiidna:autisma

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: Neurobiologalaš ovdánanhehttehus mii ilbmá sosiála ovttasdoaibmamis


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: medfödd neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär en genomgripande störning i utvecklingen. De funktioner som påverkas är både kognitiva och emotionella, vilket bland annat medför nedsättningar inom helhetsförståelse, socialt samspel/kommunikation, planerings- och organisationsförmåga, fantasi/föreställningsförmåga, minnesfunktioner, beteenden och känslor.


Suomen kieli Definition: lapsuuden laaja-alainen kehityshäiriö, jolle on ominaista vakava-asteiset ja laaja-alaiset vajavuudet lapsen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja viestintäkyvyssä

Autismi on autismikirjoon kuuluva neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka aiheuttaa hyvin vaihtelevia toiminnan esteitä.
Explanation: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00355


Nynorsk


Latin


English