Expression:avhør

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language nb
wordclass N


Concepts

Concept page: Juridihkka:gažadeapmi

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: Čilgehusaid gullan ja rádjan. Polesat dutket ráŋggáštusáššiid oktavuođas várohuvvon olbmuid, vihtaniid ja áššedovdiid, dahje dutkama sáhttá dahkat rievttis, ráŋggáštusproseassalága njuolggadusaid mielde. (JL: 27, min jorgalus).


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: Opptakelse av forklaring. Avhør av mistenkte, vitner og sakkyndige i straffesaker foretas av politiet eller i retten etter regler i straffeprosessloven. (JL: 27).


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English

language nb
wordclass N/A


Concepts

Concept page: Juridihkka:gažadeapmi

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: Čilgehusaid gullan ja rádjan. Polesat dutket ráŋggáštusáššiid oktavuođas várohuvvon olbmuid, vihtaniid ja áššedovdiid, dahje dutkama sáhttá dahkat rievttis, ráŋggáštusproseassalága njuolggadusaid mielde. (JL: 27, min jorgalus).


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: Opptakelse av forklaring. Avhør av mistenkte, vitner og sakkyndige i straffesaker foretas av politiet eller i retten etter regler i straffeprosessloven. (JL: 27).


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English