Expression:avløp

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language nb
wordclass N


Concepts

Concept page: Huksenteknihkka:avløp

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: sijjie gogka åådtje galkedh


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: sted der væske har mulighet til å renne unna


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Luonddudieđa ja matematihkka:luoitahat

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Teknihkka industriija duodji:rufe

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: den vannmengde som i et bestemt tidsrom renner fra et område (nedbørfelt, bebyggelse osv.) og passerer et gitt tverrsnitt av et naturlig eller kunstig vannløp


Svenska


Suomen kieli Definition: vesimäärä, joka tietyssä ajassa valuu esim. sade- tai asutusalueelta tietyn poikittaismerkin ohi luonnollisessa tai keinotekoisessa vesivirrassa


Nynorsk


Latin


English

language nb
wordclass N/A


Concepts

Concept page: Huksenteknihkka:avløp

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: sijjie gogka åådtje galkedh


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: sted der væske har mulighet til å renne unna


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Luonddudieđa ja matematihkka:luoitahat

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Teknihkka industriija duodji:rufe

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: den vannmengde som i et bestemt tidsrom renner fra et område (nedbørfelt, bebyggelse osv.) og passerer et gitt tverrsnitt av et naturlig eller kunstig vannløp


Svenska


Suomen kieli Definition: vesimäärä, joka tietyssä ajassa valuu esim. sade- tai asutusalueelta tietyn poikittaismerkin ohi luonnollisessa tai keinotekoisessa vesivirrassa


Nynorsk


Latin


English