Expression:bargodearvvašvuođafuolahusa doaibmaplána

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language se
wordclass


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:bargodearvvašvuođafuolahusa doaibmaplána

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: čálalaš plána mii sisttisdoallá bargodearvvašvuođafuolahusa almmolaš ulbmiliid, ja dárbbut ja doaibmabijut mat gullet bargodillái


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: skriftlig plan som dekker de generelle målene for bedriftshelsetjenesten, og behov og tiltak basert på arbeidsforholdene


Svenska Definition: skriftlig plan som omfattar de allmänna målen för företagshälsovården, de behov som grundar sig på förhållandena på arbetsplatsen och därav föranledda åtgärd (FI)


en skriftlig plan med de allmänna målen för företagshälsovården och behoven utifrån arbetsförhållanden och de resulterande åtgärderna


Suomen kieli Definition: kirjallinen suunnitelma, joka sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työoloihin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpitee


Nynorsk


Latin


English