Expression:bargonávcca árvvoštallan

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language se
wordclass


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:bargonávcca árvvoštallan

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: bargodearvvašvuođafuolahusa doaktára cealkámuš, mas árvvoštallojuvvojit bargi bargonávccat mat bargis leat vel, ja bargi barganvejolašvuođat čielggaduvvojit.


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: en uttalelse utstedt av en bedriftshelselege som vurderer arbeidstakers gjenværende arbeidsevne og bestemmer arbeidstakers evne til å fortsette å jobbe


Svenska Definition: utlåtande som en läkare inom företagshälsovården ger för bedömning av en arbetstagares återståendearbetsförmåga och för utredande av arbetstagarens möjligheter att fortsätta i arbete


Suomen kieli Definition: työterveyshuollossa toimivan lääkärin laatima lausunto, jossa arvioidaan työntekijän jäljellä oleva työkyky ja selvitetään työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssää


Nynorsk


Latin


English