Expression:bedriftshelsetjenestegodtgjørelse

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language nb
wordclass N


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:bargodearvvašvuođabuhtadus

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: buohccivuođabuhtadus man áel máksá bargoaddái dahje fitnodatdoallái bargodearvvašvuođafuolahusas ja dan lassin ordnejuvvon buohccedivššus ja eará bargodearvvašvuođafuolahusas šaddan dohkálaš goluin bargodearvvašvuođafuolahusa doaibmaplána ja soahpamuša vuođul


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: helseforsikringsgodtgjøreøse betalt av Kela til arbeidsgiver eller gründer for bedriftshelsetjeneste og i tillegg til de støtteberettigede kostnadene for medisinsk behandling og annen helsehjelp på grunnlag av handlingsplanen for bedriftshelsetjenesten og kontrakten


Svenska Definition: sjukförsäkringsersättning som FPA betalar till en arbetsgivare eller företagare för de godtagbara kostnaderna för företagshälsovård och därutöver ordnad sjukvård och annan hälsovård på basis av en verksamhetsplan för företagshälsovården och ett avtal


Suomen kieli Definition: sairausvakuutuskorvaus, jota Kela maksaa työnantajalle tai yrittäjälle työterveyshuollosta ja sen lisäksi järjestetystä sairaanhoidosta ja muusta terveydenhuollosta aiheutuneista hyväksyttävistä kustannuksista työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja sopimuksen perusteella


Nynorsk


Latin


English