Expression:biras

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language se
wordclass N


Concepts

Concept page: Dáidda ja girjjálašvuohta:biras

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: doppe gos olmmoš eallá ja mii váikkuha su
Explanation: Birrasat leat sihke fysalaččat ja sosiálalaččat.


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: omgivelser som en person lever i og blir påvirket av
Explanation: Miljøet omfatter både fysiske og sosiale omgivelser.


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Dihtorteknologiija ja diehtoteknihkka:biras

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Ekonomiija ja gávppašeapmi:biras

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: varebind


Svenska Definition: "baka in något i något annat, en delmängd av något"


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Teknihkka industriija duodji:biras

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: del av mannslue


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: tøystykke rundt nedre del av en samisk mannslue, under ytterstykket el. skinnbremmen


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Medisiidna:omgivelse buohccedikšu uit

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Stáda almmolaš hálddašeapmi:searvvuš

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English