Expression:borettslag

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language nb
wordclass N


Concepts

Concept page: Ođđa sánit:1.37 matriks 9 - sie 1.8 adgang til riket 4

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Ođđa sanit:1.37 matriks 9 - sie 1.8 adgang til riket 4

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Huksenteknihkka:borettslag

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: åårganisasjovnevuekie gosse gåetieh ektie-eeke, åesietjiertine
Explanation: årromereaktasijte maahta naamhtegh årrodh jallh gåetiebigkemetjiertese veadtasovveme.


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål Definition: organisasjonsform der beboerne eier boligene i fellesskap, i form av et andelslag
Explanation: Et borettslag kan enten være frittstående eller knyttet til et boligbyggelag.


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Ekonomiija ja gávppašeapmi:ásodatsearvi

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsää’mǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: Ett bostadsaktiebolag är ett aktiebolag som enligt bolagsordningen har till syfte att äga och besitta minst en sådan byggnad eller del av en byggnad i vilken mer än hälften av lägenhetens eller lägenheternas sammanlagda golvyta enligt bolagsordningen upptas av bostadslägenheter i aktieägarnas besittning.
More info: Lag om bostadsaktiebolag 22.12.2009/1599 2 § 1 http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20091599#L1P2


Suomen kieli Definition: Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätty tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä sellaista rakennusta tai sen osaa, jossa olevan huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi.
More info: Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599 2 § 1 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091599#L1P2


Nynorsk


Latin


English