Expression:cis

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language se
wordclass N


Concepts

Concept page: Medisiidna:cis

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: lea olmmoš, gii lea duhtavaš sutnje riegádanmuttos meroštallojuvvon sohkabeallái. Cis lea vuostegeahči sátnái trans.


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ Definition: lii olmooš, kii lii tuđâvâš sunjin šoddâmmuddoost miäruštâllum suhâpiälán. Cis lii vyestikeeči sáánán trans.


Nuõrttsääʹmǩiõll Definition: lij ooumaž, kååʹtt lij toođvaž suʹnne šõddâmpoodd meäʹrtõllum sooǥǥbeälla. Cis lij vueʹsttbieʹll sänna trans.


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli Definition: on henkilö, joka on tyytyväinen hänelle syntymähetkellä määriteltyyn sukupuoleen. Cis on vastakohta sanalle trans.


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:cis

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: dievdu dahje nisson, gii dovdá iežas danin sohkabeallin masa lea riegádan.

///// Sáni cis geavahit govvidit dan, ahte olbmo sohkabealleidentitehta ja sohkabeali albmaneapmi čuvvot sutnje riegádeamis meroštallon sohkabeali ja dasa kultuvrras dábálaččat laktojuvvon vuordámušaid. Stuorimus oassi olbmuin leat cissohkabealagat. Cis lea vuostegeahči sátnái trans; sánit leat vuolgán latiinnagielas, mas dain lea mearkkašupmi ‘dán bealde’ ja ‘nuppe bealde’. Cisalmmái lea gitta riegádeamis meroštallon gándan. Cisnisson lea gitta riegádeamis meroštallon nieidan.
More info: Dán doahpaga geavahit trans-olbmot čilgendihte vuostegeaži alcceseaset. olmmoš gii dovdá iežas sohkabealleidentitehta vástidit riegadeamis mearriduvvon sohkabeallái


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Explanation: https://sml.snl.no/cis-kj%C3%B8nnet
 • cis (N)
  Sanctioned: true


Svenska Definition: Cisperson

Ordet används för att beskriva en person som identifierar sig som – eller är tillfreds med hur hens kön kategoriserats vid födseln och de förväntingar som samhället har på en. Förledet cis är latin och betyder på ”samma” eller ”den här sidan”. Det används som motpar till förledet trans som på latinska betyder på andra sidan eller överskridande. En cisman har vid födseln kategoriserats som man och en ciskvinna som kvinna.


Suomen kieli Definition: henkilö, joka kokee sukupuoli-identiteettinsä vastaavan syntymässään määriteltyä sukupuolta
Explanation: Cis. Sanaa cis käytetään kuvaamaan sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen kulttuurissa yleensä liitettyjen odotusten mukaiset. Suurin osa ihmisistä on cissukupuolisia. Cis on vastakohta sanalle trans; sanat ovat alkuaan latinasta, jossa niillä on merkitys ‘tällä puolen’ ja ‘toisella puolen’. Cismies on syntymässä määritelty mieheksi. Cisnainen on syntymässä määritelty naiseksi
More info: [1]


Nynorsk


Latin


English
language fi
wordclass N


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:cis

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: dievdu dahje nisson, gii dovdá iežas danin sohkabeallin masa lea riegádan.

///// Sáni cis geavahit govvidit dan, ahte olbmo sohkabealleidentitehta ja sohkabeali albmaneapmi čuvvot sutnje riegádeamis meroštallon sohkabeali ja dasa kultuvrras dábálaččat laktojuvvon vuordámušaid. Stuorimus oassi olbmuin leat cissohkabealagat. Cis lea vuostegeahči sátnái trans; sánit leat vuolgán latiinnagielas, mas dain lea mearkkašupmi ‘dán bealde’ ja ‘nuppe bealde’. Cisalmmái lea gitta riegádeamis meroštallon gándan. Cisnisson lea gitta riegádeamis meroštallon nieidan.
More info: Dán doahpaga geavahit trans-olbmot čilgendihte vuostegeaži alcceseaset. olmmoš gii dovdá iežas sohkabealleidentitehta vástidit riegadeamis mearriduvvon sohkabeallái


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Explanation: https://sml.snl.no/cis-kj%C3%B8nnet
 • cis (N)
  Sanctioned: true


Svenska Definition: Cisperson

Ordet används för att beskriva en person som identifierar sig som – eller är tillfreds med hur hens kön kategoriserats vid födseln och de förväntingar som samhället har på en. Förledet cis är latin och betyder på ”samma” eller ”den här sidan”. Det används som motpar till förledet trans som på latinska betyder på andra sidan eller överskridande. En cisman har vid födseln kategoriserats som man och en ciskvinna som kvinna.


Suomen kieli Definition: henkilö, joka kokee sukupuoli-identiteettinsä vastaavan syntymässään määriteltyä sukupuolta
Explanation: Cis. Sanaa cis käytetään kuvaamaan sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen kulttuurissa yleensä liitettyjen odotusten mukaiset. Suurin osa ihmisistä on cissukupuolisia. Cis on vastakohta sanalle trans; sanat ovat alkuaan latinasta, jossa niillä on merkitys ‘tällä puolen’ ja ‘toisella puolen’. Cismies on syntymässä määritelty mieheksi. Cisnainen on syntymässä määritelty naiseksi
More info: [2]


Nynorsk


Latin


English


language smn
wordclass N


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:cis

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: dievdu dahje nisson, gii dovdá iežas danin sohkabeallin masa lea riegádan.

///// Sáni cis geavahit govvidit dan, ahte olbmo sohkabealleidentitehta ja sohkabeali albmaneapmi čuvvot sutnje riegádeamis meroštallon sohkabeali ja dasa kultuvrras dábálaččat laktojuvvon vuordámušaid. Stuorimus oassi olbmuin leat cissohkabealagat. Cis lea vuostegeahči sátnái trans; sánit leat vuolgán latiinnagielas, mas dain lea mearkkašupmi ‘dán bealde’ ja ‘nuppe bealde’. Cisalmmái lea gitta riegádeamis meroštallon gándan. Cisnisson lea gitta riegádeamis meroštallon nieidan.
More info: Dán doahpaga geavahit trans-olbmot čilgendihte vuostegeaži alcceseaset. olmmoš gii dovdá iežas sohkabealleidentitehta vástidit riegadeamis mearriduvvon sohkabeallái


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Explanation: https://sml.snl.no/cis-kj%C3%B8nnet
 • cis (N)
  Sanctioned: true


Svenska Definition: Cisperson

Ordet används för att beskriva en person som identifierar sig som – eller är tillfreds med hur hens kön kategoriserats vid födseln och de förväntingar som samhället har på en. Förledet cis är latin och betyder på ”samma” eller ”den här sidan”. Det används som motpar till förledet trans som på latinska betyder på andra sidan eller överskridande. En cisman har vid födseln kategoriserats som man och en ciskvinna som kvinna.


Suomen kieli Definition: henkilö, joka kokee sukupuoli-identiteettinsä vastaavan syntymässään määriteltyä sukupuolta
Explanation: Cis. Sanaa cis käytetään kuvaamaan sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen kulttuurissa yleensä liitettyjen odotusten mukaiset. Suurin osa ihmisistä on cissukupuolisia. Cis on vastakohta sanalle trans; sanat ovat alkuaan latinasta, jossa niillä on merkitys ‘tällä puolen’ ja ‘toisella puolen’. Cismies on syntymässä määritelty mieheksi. Cisnainen on syntymässä määritelty naiseksi
More info: [3]


Nynorsk


Latin


Englishlanguage nb
wordclass N


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:cis

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: dievdu dahje nisson, gii dovdá iežas danin sohkabeallin masa lea riegádan.

///// Sáni cis geavahit govvidit dan, ahte olbmo sohkabealleidentitehta ja sohkabeali albmaneapmi čuvvot sutnje riegádeamis meroštallon sohkabeali ja dasa kultuvrras dábálaččat laktojuvvon vuordámušaid. Stuorimus oassi olbmuin leat cissohkabealagat. Cis lea vuostegeahči sátnái trans; sánit leat vuolgán latiinnagielas, mas dain lea mearkkašupmi ‘dán bealde’ ja ‘nuppe bealde’. Cisalmmái lea gitta riegádeamis meroštallon gándan. Cisnisson lea gitta riegádeamis meroštallon nieidan.
More info: Dán doahpaga geavahit trans-olbmot čilgendihte vuostegeaži alcceseaset. olmmoš gii dovdá iežas sohkabealleidentitehta vástidit riegadeamis mearriduvvon sohkabeallái


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Explanation: https://sml.snl.no/cis-kj%C3%B8nnet
 • cis (N)
  Sanctioned: true


Svenska Definition: Cisperson

Ordet används för att beskriva en person som identifierar sig som – eller är tillfreds med hur hens kön kategoriserats vid födseln och de förväntingar som samhället har på en. Förledet cis är latin och betyder på ”samma” eller ”den här sidan”. Det används som motpar till förledet trans som på latinska betyder på andra sidan eller överskridande. En cisman har vid födseln kategoriserats som man och en ciskvinna som kvinna.


Suomen kieli Definition: henkilö, joka kokee sukupuoli-identiteettinsä vastaavan syntymässään määriteltyä sukupuolta
Explanation: Cis. Sanaa cis käytetään kuvaamaan sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen kulttuurissa yleensä liitettyjen odotusten mukaiset. Suurin osa ihmisistä on cissukupuolisia. Cis on vastakohta sanalle trans; sanat ovat alkuaan latinasta, jossa niillä on merkitys ‘tällä puolen’ ja ‘toisella puolen’. Cismies on syntymässä määritelty mieheksi. Cisnainen on syntymässä määritelty naiseksi
More info: [4]


Nynorsk


Latin


English