Expression:dáhkádusealáhat

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language se
wordclass N


Concepts

Concept page: Servodatdieđa:dáhkádusealáhat

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska Definition: pension som betalas till en pensionstagare, om hans eller hennes totala pensionsskydd ligger under ennivå som fastställs i lag


Suomen kieli Definition: eläke, jota maksetaan eläkkeensaajalle, jos hänen kokonaiseläketurvansa jää alle laissa säädetyn tason
More info: dáhkádus - takuu, tae


Nynorsk


Latin


English