Expression:daltese

From TermWiki
Jump to: navigation, search


language sma
wordclass N


Concepts

Concept page: Juridihkka:ceahkki

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: På ett trinn av saken: man nu áššeceahkis.


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: daltese-daltesasse
Explanation: Elgå dåehkie


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: 1 steg, skritt 2 nivå, stadium
 • trinn (N)
  Sanctioned: true


Svenska
 • steg (N)
  Sanctioned: true


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Luonddudieđa ja matematihkka:daltese

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål
 • nivå (N)
  Sanctioned: false


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Teknihkka industriija duodji:dállastat

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Education:grad

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: daltese v.g. ööhpehtimmesne, gosse ektiebiejeme faagh jallh lohkemebiehkieh maahtoem vedtieh sjiere barkose jallh jollebe ööhpehtæmman; vd. jollebe daltese, vueliehkåbpoe daltese


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: nivå eller trinn i f.eks. utdanningen, der en bestemt kombinasjon av flere fag eller studieenheter kvalifiserer til en visse stillinger eller til videre utdanning; jf. høyere grad, lavere grad
 • grad (N)
  Sanctioned: false


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English
language sma
wordclass


Concepts

Concept page: Juridihkka:ceahkki

Language Concept Expressions
Davvisámegiella Definition: På ett trinn av saken: man nu áššeceahkis.


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: daltese-daltesasse
Explanation: Elgå dåehkie


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: 1 steg, skritt 2 nivå, stadium
 • trinn (N)
  Sanctioned: true


Svenska
 • steg (N)
  Sanctioned: true


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Luonddudieđa ja matematihkka:daltese

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål
 • nivå (N)
  Sanctioned: false


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Teknihkka industriija duodji:dállastat

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English


Concepts

Concept page: Education:grad

Language Concept Expressions
Davvisámegiella


Julevsámegiella


Åarjelhsaemien Definition: daltese v.g. ööhpehtimmesne, gosse ektiebiejeme faagh jallh lohkemebiehkieh maahtoem vedtieh sjiere barkose jallh jollebe ööhpehtæmman; vd. jollebe daltese, vueliehkåbpoe daltese


Anarâškielâ


Nuõrttsääʹmǩiõll


Norsk bokmål Definition: nivå eller trinn i f.eks. utdanningen, der en bestemt kombinasjon av flere fag eller studieenheter kvalifiserer til en visse stillinger eller til videre utdanning; jf. høyere grad, lavere grad
 • grad (N)
  Sanctioned: false


Svenska


Suomen kieli


Nynorsk


Latin


English